Liikkumisen ajatteleminenkin tekee nälän

Pahimmillaan liikunta aiheuttaa ihan päinvastaisen ilmiön kuin sen pitäisi: tulee entistä kauheampi nälkä. Seurauksena ei siis ole laihtuminen vaan lihominen.

On sanottu, että pelkkä liikunnan ajatteleminenkin kasvattaa ruokahalua. USA:ssa on testattu opiskelijoilla, kuinka hyvin kyseinen väite pitää kutinsa. Kahdessa kontrolloidussa laboratoriokokeessa opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään: heillä testattiin liikuntaan liittyviä viestejä ja kuinka ne vaikuttivat ruokahaluun. 

Ensimmäisessä kokeessa toiselle ryhmälle näytettiin kuvia, jotka liittyivät liikuntaan. Toiselle ryhmälle taas näytettiin kuvia, jotka liittyivät sosiaaliseen kanssakäymiseen. Heti kuvien näyttämisen jälkeen tutkittaville tarjottiin ruokaa, ja mitä tapahtuikaan: liikuntaan liittyviä kuvia nähneet popsivat sapuskaa selvästi enemmän kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä kuvia katselleet. Koe toistettiin niin, että kuvat vaihdettiin sanoihin. Sama ilmiö toistui, sillä liikuntaan liittyviä sanoja kuulleet söivät enemmän kuin toinen ryhmä.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Tutkijat totesivat, että liikuntaan liittyvät viestit saattavat lisätä ruokahalua tavalla, joka ei ole toivottua.  Toisaalta he huomauttavat, ettei laboratorio-oloissa tapahtunut käyttäytyminen ole suoraan yleistettävissä arkielämään. Ainakin sen voi tällä perusteella todeta, että liikuntaa on terveellisempää harrastaa kuin vain ajatella sitä.

Teksti: Hymy
Avainsanat: laihduttaminen, liikunta, lihavuus, nälkä

Kommentit

Oma kommentti