Helsingin poliisi sai Poliisihallitukselta moitteet romanien valvonnassa

Poliisihallitus on antanut Helsingin poliisilaitokselle moitteet romanien valvontaa koskevassa asiassa. Moitteet liittyvät Helsingin poliisilaitoksella 2010-luvun puolivälissä olleeseen erityisesti romaniväestöön kohdistuneeseen ennaltaestämis- ja tiedonkeruuoperaatioon.

Poliisihallituksen saatua asian tietoonsa se aloitti siitä tutkinnan tavoitteenaan selvittää oliko projekti rikkonut etnisen profiloinnin kieltoa.

– Ainoastaan tiettyyn väestöryhmään kohdistuva menettely ei voi olla osa normaalia poliisitoimintaa. Henkilön oikeuksiin ei koskaan voida puuttua ainoastaan tämän etnisen taustan perusteella, poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta toteaa.

Tästä huolimatta Poliisihallitus katsoo että toiminnalla oli lähtökohtaisesti hyväksyttävä tavoite:

– Toiminta on säädetyllä tavalla perustunut lakiin, sillä on ollut lähtökohtaisesti hyväksyttävä tavoite ja poliisimiesten käyttämät keinot tavoitteen saavuttamiseksi vaikuttavat olleen oikeasuhtaisia, Väisänen sanoo.

Saadun selvityksen perusteella ei Väisäsen mukaan ole syytä epäillä menettelyssä olleen kyse syrjinnästä etnisen taustan perusteella.

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: poliisi

Kommentit

Oma kommentti