Helsingissä valvottiin takseja viranomaisyhteistyönä!

Helsingin poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin eniten puutteita ajopäiväkirjoissa, kertoo poliisi.fi.

Perjantaina 5.5. Helsingin valvontaiskussa tarkastettiin 94 taksia, joissa havaittiin rikkeitä tai puutteita seuraavasti:

• Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 2
• Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 3
• Hintatietojen esittämisessä puutteita 4
• Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 3
• Ajoneuvossa ei ollut taksivalaisinta 1
• Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
• Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 23

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

− Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta asiat olivat pääosin kunnossa. Kahdessa autossa havaittiin huonokuntoisia renkaita, joista toisen ajo keskeytettiin, kertoo ylikonstaapeli Tuija Saarinen.

− Ajopäiväkirjoissa havaittujen puutteiden määrä yllätti. Ajopäiväkirjaa ei ollut joko lainkaan tai ajopäiväkirjan merkinnät olivat puutteellisia. Kuljettajan ja yrityksen tietojen näkyminen sen sijaan oli pääosin kunnossa, toteaa Saarinen.

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet tietojen esittämisessä. Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Näiden sinänsä pienien puutteiden ilmeneminen taksiliikennettä koskevien velvollisuuksien noudattamisessa voi johtaa yrityksen riskiperusteiseen lisävalvontaan, toteaa Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti, eikä harmaan talouden toiminnan ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Yhteisvalvontoja pidetään tehokkaina ja vaikuttavina. Niiden avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, on jatkuvasti nostettu ja nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjaa ei ollut pitänyt 23 kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.

Lähde: poliisi.fi.

Teksti: jarikupiainen
Avainsanat: poliisi, taksi, traficom, valvonta, vero

Kommentit

Oma kommentti