Kymmenillä poliiseilla hengitystieoireita – Oulun poliisitalon remonttiin liittyvä rikostutkinta on loppusuoralla

Lapin poliisilaitos tiedottaa, että Oulun entisen poliisitalon remonttiin liittyvä rikostutkinta on viimein loppusuoralla. Kyseinen taho on vastannut tutkinnasta, koska asianomistajat ovat Oulun poliisilaitoksen henkilöstöä.

Järkyttäviin seurauksiin johtanut peruskorjaus aloitettiin vuonna 2016. Kaikki poliilaitoksen 270 työntekijää jatkoivat työskentelyä tiloissa remontista huolimatta, eikä heitä siirretty väistötiloihin. Viiden kuukauden aikana 140 työntekijää otti yhteyttä työterveyshuoltoon oireiden vuoksi. 47 työntekijällä havaittiin pitkittyneitä hengitystieoireita ja 22 henkilöllä diagnosoitiin astma. Luvut perustuvat Ylen vuonna 2018 tekemään  perusteelliseen selvitykseen.

Tapauksessa on selvitetty rakennuslupaprosessiin ja suunnitteluun liittyviä mahdollisia laiminlyötejä, jotka olisivat johtaneet työntekijöiden sairastumiseen. Jo aiemmin selvitys on saatu päätökseen työantajan vastuun eli poliisilaitoksen johdon osalta. Valtakunnansyyttäjänvirastossa tehtiin vuonna 2019 päätös, jonka mukaan ”esitutkintaa ei toimiteta”. Näin ollen poliilaitoksen johtoa ei ollut syytä epäillä rikoksesta.

Sen sijaan muiden tahojen mahdollisen vastuun selvittämistä on jatkettu. Rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu kahdeksaa henkilöä. Poliisi ei kuitenkaan ota toistaiseksi kantaa siihen, mihin tahoon kyseiset henkilöt liittyvät. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä vammantuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Esitutkinta on nyt loppulausuntovaiheessa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun esitutkinta on saatu päätökseen.

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: astma, Oulu, peruskorjaus, poliisi, poliisilaitos, poliisitalo, remontti, rikos, sisäilmaongelma, tutkinta, vaaran aiheuttaminen, vammantuottamus

Kommentit

Oma kommentti