Näin monta sotainvalidia Suomessa enää on!

Vähiin käyvät. Sotainvalideja oli elossa tämän vuoden alussa enää 3 170.

Sotainvalidien Veljesliiton jäsenmäärät on saatu eri piireistä. Puoliso- ja leskijäsenten määrä oli 9 500.

Edelleen löytyy sodassa vammautuneita, jotka eivät vielä ole hakeneet Valtiokonttorilta korvausta sotavammastaan.

Viime vuonna Veljesliiton jäseneksi tuli kaksitoista myönteisen elinkorkopäätöksen saanutta, eli sotainvalidien lukumäärä kasvoi 12:lla.

Sotainvalidien vuosittainen poistuma pieneni viime vuoden 20,2 %:sta 19,4 %:iin.

Veljesliitto sekä aktiivinen kenttä ovat sitoutuneet jatkamaan sotainvalidien hoivaa.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: sotainvalidi

Kommentit

Oma kommentti