Poliisi ratsasi ulkomaalaisten työlupia, pimeätä myyntiä ja työsuojeluoloja

Poliisi on toteuttanut yhdessä muiden eri viranomaisten kanssa valvontaiskuen sarjan, jossa tarkastettiin esimerkiksi veronumerollisten tunnistekorttien käyttöä, verrattiin työntekijälistoja työntekijöihin ja kiinnitettiin huomiota ulkomaisen työvoiman käyttöön sekä työpaikan työsuojeluoloihin.

Valvontakohteita tarkastettiin yhteensä 146, ja 674 työntekijän tiedot olivat syynissä. Näistä ulkomaalaisten työntekijöiden osuus oli lähes kuusikymmentä prosenttia. Valvonta kohdistui muun muassa majoitus-, ravitsemus-, rakennus- ja kampaamoaloille.

Havaitut epäkohdat liittyivät työvuoroluetteloiden puuttumiseen, veronumeropuutteisiin, työaikakirjanpitoon, työturvallisuuteen ja työterveyshuollon järjestämiseen. Valvonnan yhteydessä paljastui yksitoista ulkomaalaista työntekijää, joiden epäillään työskennelleen pimeästi. Rikosilmoituksia laadittiin neljä pimeän työvoiman käytöstä, ulkomaalaisrikkomuksista sekä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Ravintoloissa havaittiin useita kassan ohi myyntejä.

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: poliisi, valvontaisku

Kommentit

Oma kommentti