Jonat Hunder/Wikimedia Commons

Poliisihallitus haluaa salata esimerkiksi Kela-petoksia ja terrorismirikoksia – Oikeustoimittajat murahti ja antoi salailupalkinnon

Oikeustoimittajat ry myöntää vuosittain Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä sekä Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä.

Vuoden 2019 Sumuverho-palkinto on tänään annettu Poliisihallitukselle.

Palkinnon perusteena on poliisissa parin viime vuoden aikana merkittävästi lisääntynyt esitutkinta-asiakirjojen salailu. Yksityisasiana on salattu tietoja esimerkiksi terroristisen murhaajan uskonnosta, henkirikoksen tekijän humalatilasta, perheväkivallasta ja järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenistä.

Ylisalaaminen on saanut sijaa niin paikallispoliiseissa kuin keskusrikospoliisissa, mutta viime kädessä salailukulttuurin leviämisestä vastaa Poliisihallitus. Se julkaisi syksyllä 2019 Julkisuuslakikäsikirjaksi nimetyn salassapito-oppaan, joka on tarkoitettu poliisin valtakunnalliseksi ohjeeksi. Käsikirja linjaa yksityisasioina salaisiksi muun muassa läheisväkivaltakuvaukset, lapsikaappauksiin liittyvät asiat, Kela-petokset, rikollisryhmien jäsenyyden, rikoksentekijän ampumaharrastuksen ja lukuisia muita esitutkintaan liittyviä tietoja.

Oikeustoimittajat ry katsoo, että oppaan tulkinnat ovat ristiriidassa perustuslain turvaaman julkisuusperiaatteen kanssa. Ne ovat omiaan estämään yleisön oikeutta saada varmistettua tietoa yhteiskunnasta. Samalla ylenpalttinen salaaminen vaikeuttaa yleisön mahdollisuuksia valvoa poliisin omaa toimintaa.

Vuoden 2019 Valokeila-palkinto syyttäjä Eija Velitskille

Syyttäjä Eija Velitski saa palkinnon oikeudenkäyntien käsittelyjulkisuuden edistämisestä. Velitski on syyttäjänä pitänyt oikeussalissa julkisuuden puolta usein silloinkin, kun oikeudenkäynnin muut osapuolet ovat vaatineet salailua. Viimeksi kesällä 2019 hän vaati syyttäjänä niin sanotussa Arabianrannan murhajutussa, että oikeus huolehtii myös julkisuuden toteutumisesta, vaikka muut asianosaiset vaativat jutun salaamista kokonaan.

Arkaluontoisillakin rikosasioilla on usein laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Yleisöllä ei kuitenkaan ole oikeutta valittaa suullisen oikeudenkäynnin salauspäätöksistä. Siksi syyttäjä on oikeussalissa usein ainoa taho, jolla on tosiasiallinen mahdollisuus vastustaa oikeudenkäynnin liiallista salaamista. Oikeustoimittajat ry kannustaa syyttäjiä pitämään mielessä oman syytteen ajamisen ohessa julkisuusintressin varjelemisen.

Helsingin kihlakunnansyyttäjänä uransa tehnyt Velitski on jäämässä eläkkeelle. Hän on hoitanut syyttäjänä lukuisia suurta julkisuutta saaneita rikosjuttuja kuten 8-vuotiaan Vilja Eerikan murhaa ja sarjakuristajan viimeisintä henkirikosta.

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: julkisuus, Oikeustoimittajat, poliisihallitus, salailu, Sumuverho, Valokeila

Kommentit

Oma kommentti