Tämä yllättävä seikka lievensi Axl Smithin tuomiota

Yleisesti ajatellaan, että rikos on lähtökohtaisesti julkinen asia, ja jos henkilö sattuu olemaan julkkis, asian saama huomio on vain otettava luonnollisena asiana vastaan. Axl Smith hyötyi tuomiossaan siitä, että oli julkkis.

Oikeus nimittäin tuomitsi hänelle pienemmän rangaistuksen kuin syyttäjä vaati. Näin käräjäoikeus perustelee:

Työn luonteen ja näkyvyyden sekä toisaalta nyt tuomittujen tekojen laadun huomioon ottaen on pidetty uskottavana, että Smith on menettänyt mahdollisuutensa saada ainakaan Suomesta enää koskaan vastaavanlaisia työmahdollisuuksia. Tämä teoista aiheutunut muu, poikkeuksellisen raskas tosiasiallinen seuraamus on katsottu tarpeelliseksi ottaa riittävällä tavalla huomioon sekä vankeusrangaistuksen pituudessa että oheisseuraamusharkinnassa, jotta vastaajalle koituva kokonaisseuraamus ei olisi muodostunut kohtuuttomaksi. Samasta syystä on pidetty selvänä, että vankeusrangaistusta ei ole määrätty ehdottomaksi, vaan ehdolliseksi syyttäjänkin jo ehdottamin tavoin.

Oikeus tuomitsi juontaja Axl Smithin tänään vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen salakatselusta ja kunnianloukkauksista. Rangaistus on ehdollinen. Erinäisiä kärsimys- ja muita korvauksia hänen tulee maksaa 100 000 euroa, minkä lisäksi noin 50 000 euron asianomistajien oikeudenkäyntikulut.

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: Axl Smith, salakatselu, tuomio

Kommentit

Onhan tuo peruste, kun maksaa tavallaan ”sakkoa” toteutumattomina tienesteinä.
Mutta, entä jos saakin töitä ja tienaa ihan kivasti: rätkäistäänkö jälkikäteen tasoitukseksi ehdoton linnatuomio?

Oma kommentti