Vapaamuurareiden uusin jäsenluettelo – salatut nimet!

Vapaamuurarien tunnusHymy julkaisee toukokuun ja kesäkuun numeroissaan vapaamuurareiden uusimman, vuoden 2007 jäsenluettelon.

Vapaamuurarijärjestöön kuuluvat jäsenet ovat jo pitempään saaneet itse päättää, julkaistaanko salaisessa matrikkelissa heidän nimensä ja henkilötietonsa. Hymy on ansiokkaasti paljastanut jo useamman kerran tämän mystisen eliittijärjestön ja valtaapitävien herrakerhon joka toinen vuosi julkaiseman nimilistan. Siinä on tuhansia nimiä ja kaikki paikkakunnat edustettuina.

Nimiä on aiemmin puuttunut, mutta nyt Hymy korjaa puutteen. Hymy on saanut haltuunsa salaistakin salaisemman listan, joten nyt myös aiemmin puuttuneet nimet ovat mukana!

Vapaamuurariliikkeeseen liittyy merkittävä yhteiskunnallinen intressi, sillä sen jäsenet ovat talous- ja yhteiskuntaelämän kermaa.

Teksti: Hymy
Avainsanat: rappari, Vapaamuurari

Kommentit

Kyllä olen odottanut, milloin tästä keskustellaan. Ei löydy listoista niiden vapaamuurareiden nimiä, vaikka tiedämme keitä siihen kuuluu..heilläkin on ns. julkinen puoli ja se pimeä puoli mikä pitää sisällään maakunnissa tutuksi tullutta, rikollista toimintaa. Ei ole pelkästään sitä ettei sinne naisia oteta, naisia myös alistetaaan. Siellä on väkivallan ydin. Itse olin yksinhuoltajana ostanut kodin lapsilleni, niin alkoi takaa-ajo. Nainen menettää tällöin ihmisoikeudet. Jokainen kohtaamani mies on hyväksynyt kohteluni. Suurinta valtaa käyttävät lääkärit ja kun heillä on yhteiskunnallinen arvostus, se on vaikeampi juttu. Läheltä seuranneena, ei ole lääkärin valan vannoneita, vaan rahan nälkäisiä, vallankäyttäjiä on suurin osa. Koska kokemani on ollut kohtuuton, en unohda sitä koskaan.

milloin tästä keskustellaan. Ei löydy listoista niiden vapaamuurareiden nimiä vaikka tiedämme keitä siihen kuuluu..heilläkin on ns. julkinen puoli ja se pimeä puoli pitää sisällään maakunnissa tutuksi tullutta, rikollista toimintaa. Ei ole pelkästään sitä ettei sinne naisia oteta, naisia myös alistetaaan. Siellä on väkivallan ydin. Itse olin yksinhuoltajana ostanut kodin lapsilleni, niin alkoi takaa-ajo. Nainen menettää tällöin ihmisoikeudet. Jokainen kohtaamani mies on hyväksynyt kohteluni. Suurinta valtaa käyttävät lääkärit ja kun heillä on yhteiskunnallinen arvostus, se on vaikeampi juttu. Läheltä seuranneena, ei ole lääkärin valan uskovia, rahan nälkäisiä vallankäyttäjiä on suurin osa. Koska kokemani on ollut kohtuuton, en unohda sitä koskaan.

Vapaamuurarit pitävät itse yllä uskomusta, jonka mukaan heillä olisi salaisia menoja ja mystiikkaa.Tällä tavoin pidetään piilossa todellinen rahakas liiketoiminta. Todellisuudessa kyse on korruptiosta ja erittäin suurista summista.

Vapaamuurarit voidaan jakaa seuraavanlaisiin ryhmiin:

1. ryhmä jäseniä on julkisissa yhteisöissä sellaisissa tehtävissä, joissa heillä on valtaa päättää hankinnoista ja muusta rahan käytöstä. Näitä ovat mm. kunnat, koulut, yliopistot, valtio, sairaalat, isot yritykset, KELA, vakuutusyhtiöt ym.

2. ryhmä jäseniä taas kuuluu yrityksiin tai omistaa yrityksiä, jotka myyvät edellämainituille tuotteitaan ja palveluitaan. Näitä ovat mm. Rakennusliikkeet, kuntien yhtiöittämät palvelut (palvelusetelisysteemi yms.) ulkoistetut muut palvelut.

3. ryhmä jäseniä kuuluu pankkeihin, rahoitusyhtiöihin tms, jotka järjestävät rahoituksen 1. ja 2. ryhmän välisissä kaupoissa

4. ryhmä jäseniä kuuluu kuntien ja valtion päättäviin elimiin, jotka järjestävät sopivat olosuhteet muiden ryhmien välisille kaupoille.
Näitä ovat mm. kaavoitusviranomaiset, lakeja säätävät poliitikot, kuntien päättäjät

Hinnat, toimitukset, muut ehdot kuten pikku neuvottelupalkkiot sovitaan vapaamuurarien keskinäisissä tapaamisissa.
Samoin voidaan sopia kaikista muista järjestelyistä, joilla vältetään julkisia maksuja, kuten veroja työnantajamaksuja, alv, tullimaksuja

5. ryhmä muokkaa yleistä mielipideilmastoa vapaamuurareille sopivaksi, poliitikot puhuvat sopivien lakien puolesta, oppilaitoksissa opetetaan vaivihkaa markkinataloutta. Tähän ryhmään kuuluvat rehtorit, dosentit, professorit, luennoitsijat, opettajat, urheiluseurojen edustajat.

6. ryhmä jäseniä varmistaa sen, että muiden sopimat asiat eivät mene mönkään jonkin ulkopuolisen valituksen vuoksi. Näitä ovat tuomioistuinten jäsenet (käräjäoikeudet, hovioikeudet, korkein oikeus, hallinto-oikeus), lääninhallitukset (nyk. aluehallintovirastot)

7. ryhmä varmistaa sen, että jos joku jäsenistä rikkoo vaitiolovelvollisuutensa tai joku ulkopuolinen taho alkaa kyselemään liikaa, niin kyseinen henkilö ohjataan sopivalle lääkärille, joka ”hoitaa” potilaansa sopivalla lääkityksellä, lääkeyhdistelmällä joka on potilalle tuhoisa tai pikku hoitovirheellä. Eräs käyttökelpoinen vaihtoehto on psykiatrin diagnoosi mielisairaudesta tai jopa pakkohoitolähete. Kuka hullua sitten enää uskoo. Homma hoidettu.

Tähän ryhmään kuuluu lääkäreitä, psykiatreja, anestesiologeja, hammaslääkäreitä, kirurgeja, monenlaisia hoitoja, joissa voi vaikka puudutusaineen määrä lipsahtaa hiukan liialliseksi, tai leikkausveitsi lipsahtaa. Seurauksena mahdollisesti kirjallinen huomautus, ellei vapaamuurariveli oikeudessa totea pelkäksi vahingoksi.

Samoin on syntynyt koko joukko ”terapeutteja”, jotka käyttävät psykologeille tuttuja terapiamenetelmiä, mutta epäeettisesti ja vahingollisesti.
Oikea psykoterapeutti osaa hoitaa potilaansa alitajuntaa ja tunnetasoa parantavasti. Väärä ”terapeutti” tekee sen päinvastoin.
Tätä voidaan verrata uskonlahkojen käyttämään aivopesuun. (Lisätietoa mm Uskontojen uhrien tukisivuilta).

8. ryhmä on värvätty mukaan kiillottamaan julkisivua. Näitä ovat mm. papit, ”tutkijat” jotka kirjoittavat vapaamuurareista artikkeleita ja kirjoja. Todennäköisesti tälle ryhmälle on esitetty vapaamuurarijärjestö aivan tietynlaisessa valossa.

=======
Samalla muodostuu verkosto, jossa jäsenet saavat järjestettyä toistensa avustuksella muille halpoja lainoja, halpoja autoja, halpoja tontteja, halpoja asuntoja, halpaa elektroniikka. Useimmissa tapauksissa jopa täysin ilmaisia etuja.

Tärkeä salassapitovelvollisuus on määrätty juuri tätä varten, ei siinä mitään mystiikkaaa ole mukana. Samoin vapaamuurari ylenee asteikossa aina kun hoitaa ”asiallisen kauppakokonaisuuden”, joista muut muurarit hyötyvät.

Erilaiset salaisuudet liittyvät vapaamuurareiden suojaukseen ulkopuolisilta sekä myös sisäisesti. Alemmat jäsenethän eivät edes välttämättä tiedä keitä ylempiin asteisiin kuuluu.

Valtiolta jää vuosittain miljardeja saamatta tämän pikku veljesseuran toiminnan vuoksi. Viime kädessä rahat on poissa veronmaksajilta.
veroprosentit ja muut maksut olisivat useita kymmeniä prosentteja pienempiä ilman vapaamuurareita.

Suomen kansa köyhtyy koko ajan ja pieni prosentti rikastuu valtavalla vauhdilla.
Kas kummaa kun rikastuvat löytyvät vapaamuurarilistoilta.

Jokainen voi itse tarkistaa oman paikkakuntansa vapaamuurarit ja katsoa, mihin ryhmään he kuuluvat edellämainituista ottamalla selvää heidän asemastaan yhtiöissä ja yhteiskunnassa. Usein vapaamuurari on tärkeässä asemassa olevan henkilön perheenjäsen tai lähisukulainen, jolloin välitön suora yhteys jää piiloon. Monella päättäjänaisella on aviopuolisonaan vapaamuurari. Samoin päättäjien veljiä, poikia, isiä on muurareissa, joten äkkiseltään ei näyttäisi yhteyttä olevan. Perheen varallisuus kuitenkin kummasti vaan kasvaa, kun lähipiiristä löytyy muurari.
Viime aikoin esillä olleet vaalirahoitusselvitykset ovat minimaalinen pintaraapaisu Suomessa tapahtuvasta korruptiosta.

Ne yrittäjät jotka ihmettelevät tarjoustensa hylkäämisiä julkisissa kilpailuissa, voivat kummastua kun taustoja hiukan tutkii, niin mitäs muuta sieltä löytyy kuin vapaamuuraripäättäjä — vapaamuurariyrittäjä yhteys. Ellei ihan suoraan nimistä niin lähipiiristä ainakin.
Sama koskee yksityisiä ihmisiä. Jos jokin asia ei suju viranomaisissa tai muussa julkisessa yhteisössä, kannattaa tarkistaa joska vapaamuurari havitteleekin samaa asiaa.

Vapaamuurarius on veljesliitto,hyväveliseura jonka taakse kätkeytyy
mystisiä aatteita…
sielä ei voi ajatella salaa,sielä ei pysty ajattelemaan salaa sillä kaikki ajatukset tutkitaan, sinusta tiedetään kaikki et voi salata mitään,etkä koskaan…
heillä on oma päämäärä ja suunta sillä sielä ei katsota taakse,uskoakseni ei…

01.12.2009 klo 21:09 Taiteilija (vierailija)

Kaikkein tärkeintä näin ennen EU-vaaleja olisi löytää jostain salainen
Demla ry:n jäsenluettelo.

Demlalaiset hallitsevat lähes täysin pakolaishommaa ja oikeuslaitosta.
Jäseninnä on pari ministeriä ja suuri osa korkeita virkamiehiä. Heidän aikaansannostaan Pakolaisapu ry:n ja SPR: n kautta on hallitsemattoman suuri somalien maahantulo ja elatus.
Se on rasistista koska köyhempien suomalaisten toimeentulo on paljon huonompi.
Kiitos!

”8”

Tuttua tekstiä.

Puheltu on sihteerien kanssa eikä ko. sidonnaisuuksia ollut hänen tiedossaan.
Asia onkin jo poliisin tutkittavana, koska voin todistaa tilastoista, että minulla oli ainakin 85% mahdollisuudet voittaa silloisessa oikeudenkäynnissä, ans kattoo mitä poliisi tekee…

Joo, ja mahdollisessa seuraavassa oikeudenkäynnissä tätä käytetään surutta hyväksi, koska suomen oikeuslaitos ei ole kyennyt tarjoamaan puolueetonta oikeudenkäyntiä perheelleni.

Eipä tuolla minunkaan nimeä ole listassa, joten jatkakoot Hymy vaan kaivelemista..

Paljon uupuu kovien päättäjien ym. vaikuttajien nimiä

Mädännäinen ja alkoholisoitunut kultapossukerho, jonka tarkoitus on jakaa julkisista varoista taloudellista tukea ja avunantoa toisilleen. Suurin uhkakuva järjestölle on anarkia.

Apulaisoikeusasiamiehen lausunto:

”Tuomarin tulisi ilmoittaa kuulumisestaan vapaamuurarijärjestöön tai muuhun vastaavaan aatteelliseen yhdistykseen”
eoak 12.8.2002 – 2709/2/00

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen
Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

Otappa A A A selvää, onko tuomari selvittänyt kytköksensä. Ja onhan aina seuraavakin oikeusaste.

Vapaamuurarit sitoutuvat noudattamaan maan lakeja eli täysin tuulesta temmattu juttu tuo oikeudenkäyntihöpötys. Suurin osa vankiloissa olevistakin kai on siellä ihan ilman omaa syytä ja viattomina tuomittuina…. 🙂

Verkottuminen on elämässä tärkeätä, kuuluitpa sitten marttoihin, hiihtoseuraan, vapaamuurareihin tai vaikka kirppukerhoon. Harrastuksesi kertoo arvoistasi ja niiden puutteesta 😉

Julkistetaanpas seuraavaksi vaikka huippusalainen westiekerhon jäsenlista, hui!!!

Nyt selvisi se, miksi hävisin oikeudenkäynnissä vaikka voittoni piti olla päivänselvä.
Vastapuolen asianajaja oli listalla tuomarin lisäksi….

”Vapaamuurariliikkeeseen liittyy merkittävä yhteiskunnallinen intressi, sillä sen jäsenet ovat talous- ja yhteiskuntaelämän kermaa.”

No oho.. Minä ? Roskakuski ? Yllämainittua kermaa ? LOL !!!

Jeppe hei, jos sä löydät jostain yhdistyksen jäsenluettelon (Vapaamuurarit), niin fakiiri olet.
Kyllä, esim. yliopiston kirjastosta Hesasta se löytyy, mutta kas – ei luovuteta. On vain arkistokappale.

Kiitos ansiokkaasta salaseurojen valvonnasta. On kuitenkin aika paljastaa oikeusjärjestelmäämme mädättävän Demlan jäsenistö ja vaikutus tuomioihin.

Jaa, vai että salaisuuksien paljastuksia…. yhdistysten jäsenluettelot ovat lain mukaan julkisia joten missäköhän se salaisuus pillee vai onko salaisuus se ettei luetteloiden julkisuudesta kerrota?

Toukokuun ensimmäisenä tiistaina on mmm järjestön suurin juhlapv ja järjestön jäseniä voi niin kotimaan kuin ulkomaan afääreistä bongata Ritarihuoneen edustalla Helsingissä koko päivän. Ne saapuvat eri aikoihin pikku busseissaan tai työautoissaan tai vuokraruissa klo 12 alkaen Näette myös ulkomaisten lähetystöjen mmm edustajia. Olen nähnyt 90 luvulla mm silloisen ulkoministeri Tarja Halosen ko juhlasta tulevan, Jkl Yliopiston rehtorin Sallisen juhlaan menevän ja tamperelaisen renttulätsäisen pitkätutkaisen 90 luvun presidentiiehdokkaankin sieltä palavaan eli Vellto Virtasen.

Oma kommentti