Vapaamuurarit – rituaalit ja salat

vapaamuuraritMitä vapaamuurarit lupaavat vihkiytyessään veljeskuntansa jäseniksi? Hymy sai käsiinsä vapaamuurareiden salaisen rituaalikirjan, jossa selostetaan vapaamuurareiden vihkikaavat kolmeen eri vapaamuurarisasteeseen.

Vapaamuurareiden ensimmäinen oppiaste on oppilasmuurari (käytetään lyhennettä OM), toinen aste on veljesmuuri (VM), kolmas, ja samalla korkein aste, on mestarimuurari (MM). Jäsenille paljastetaan rappareiden saloja sitä mukaa, mitä ylemmälle asteelle he pääsevät. Silti vielä mestarimuurareillekaan eivät kaikki salat tule julki, eikä niitä paljasteta kaikille koskaan.

Rappareilla on selvä hierarkia, ylemmät veljet antavat käskyjä alemmilleen. Vapaamuurarit vannovat noudattavansa oman tai minkä tahansa muun loosin tai ylemmän veljen käskyjä, sääntöjä ja ohjeita. Käskyjen noudattamista lievennetään hieman sillä, että niitä ei ole välttämätöntä noudattaa, mikäli ne vahingoittaisivat vapaamuuraria itseään tai hänen velvollisuuksiaan, esimerkiksi hänen perhettään. Toisaalta sopii miettiä, kumpi ylenee nopeammin: veli, joka noudattaa käskyjä vai veli, joka vetoaa velvollisuuksiinsa.

Kasvavat edut

Oppilasmuurariaste vaikuttaa vielä pitkälti isojen poikien puuhastelulta, jossa korostetaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja muita yleisesti hyväksyttäviä arvoja – rituaalit ovat mystiikkaa luova lisä. Myöhemmillä asteilla hyvä veli verkosto kuitenkin tiivistyy, keskeisintä on uskollisuus veljiä kohtaan ja heidän auttaminen. Esimerkiksi oppilasmuurariasteen valassa vapaamuuraria velvoitetaan auttamaan muiden vapaamuurareiden lisäksi kaikkia hädänalaisia, mutta myöhemmin muut ihmiset unohtuvat: veljesmuurareita ja mestarimuurareita velvoitetaan auttamaan vain toisia veljesmuurareita tai mestarimuurareita.

Vapaamuurariuden kautta saavutetut edut mitä ilmeisimmin kasvavat ylenemisen myötä.

Edut ovat ennen kaikkea taloudellisia. Veljet ilmeisesti auttavat toisiaan hyvätuloisiin työpaikkoihin: talouselämän sekä yhteiskunnan valtapaikat tarkoittavat myös vapaamuurareiden vallan kasvua.

Edut ovatkin tärkeä syy, jonka vuoksi vapaamuurariksi ryhdytään, mikä käy ilmi esimerkiksi loosin avaamis- ja sulkemisrituaaleissa. Loosia johtava korkein mestari kysyy toiselta loosin virkailijalta, perusteluja, jotka saivat tämän pyrkimään mestarimuurariksi. Vastaus kuuluu: ”Voidakseni vierailla mailla todistaa olevani mestarimuurari ja ansaitakseni mestarimuurarin palkan, pystyäkseni huolehtimaan itsestäni sekä voidakseni tarpeen vaatiessa tehokkaammin tukea hädänalaisia mestarimuurareita, heidän leskiään ja orpojaan.”

Vapaamuurarit ovat hyvin mieskeskeinen järjestö. Vaikka he lupaavat auttaa ja suojella muiden vapaamuurareiden lisäksi näiden vaimoja ja tyttäriä, ei naisia juurikaan arvosteta. Itse asiassa naiset rinnastetaan henkisesti sairaisiin. Mestarimuurarin valassa vannotaan: ”Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vapaamuurariksi pääsyyn.”

Saloja ei saa paljastaa

Vallanhimo ja epätietoisuus ylempien asteiden saloista pitävät rappareiden suut supussa järjestönsä toimista. Toinen syy voi olla pelko siitä, miten rappariveljet salaisuuksien paljastamisen kostaisivat. Symboliset kostotoimet ainakin ovat mitä rajuimmat. Esimerkiksi oppilasmuurarin vakuutuksessa, kokelas vannoo: ”…ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon kurkkuni, revittäköön kieleni ulos ja kätkettäköön se meren hiekkaan laskuveden rajalle, jonka vuoksi ja luode kahdesti vuorokaudessa huuhtoo.”

Riittikirjassa vakuutetaan rangaistusten olevan symbolisia, mutta toisaalta vapaamuurarit vannovat useaan otteeseen myös, etteivät vahingoita tai anna kenenkään muun vahingoittaa veljiään.

Mestarimuurarirituaalissa annetaan ymmärtää, ettei vapaamuurareiden saloja saa paljastaa kuolemankaan uhalla ja veljen puolesta pitäisi olla valmis jopa kuolemaan. Rituaalissa näytellään symbolinen näytelmä tyyroslaisesta miehestä, ja sen yhteydessä pyrkijälle todetaan: ”Nyt sinun on todistettava meille, että uskollisuudella ansaitset luottamuksemme. Tätä todistaessasi voit kohdata vaaroja ja vaikeuksia, kuolemakin voi sinua tällöin uhata. Turvaudu siis täydellisesti urhoollisuuteen, tuohon aatteemme suureen hyveeseen, voidaksesi kestää koettelemukset.” Rituaalikirjasta ei käy ilmi, tarvitseeko mestarimuurarin oikeassa elämässä todistaa uskollisuutensa jollakin tapaa.

Symbolit keskeisiä

Vapaamuurareiden menoissa symbolisilla, esineillä, eleillä, asennoilla ja hepreankielisillä tunnussanoilla on hyvin keskeinen rooli. Keskeisimmät symbolit ovat raamattu, suorakulma ja harppi. Raamattu on vapaamuurareiden uskon vahvistaja ja käytöksen opas, suorakulma symboloi heidän tekojensa mittaa ja harppi heidän pyyteittensä ja halujensa rajoittamista. Kun loosissa on oppilasmuurareita, ovat suorakulma ja harppi asetettu Raamatun päälle siten, että harpin molemmat kärjet ovat suorakulman alla. Jos harpin toinen kärki on suorakulman päällä, työskentelee loosi veljesmuurariasteessa ja harpin molemmat kärjet suorakulman päällä merkitsevät mestarimuurariastetta.

Eri muurariasteilla on omat asentonsa, joilla he tervehtivät toisiaan ja jossa he seisovat, kun ylempi veli puhuttelee tai antaa käskyjä alemmalleen. Oppilasmuurari asettuu asentoonsa astumalla vasemman jalan eteen ja asettamalla oikean jalan kantapään vasemman jalan jalkaterän keskelle, niin että jalat muodostavat suorakulman. Veljesmuurarin asento on päinvastainen. Hän astuu oikealla jalalla eteen, asettaa vasemman jalan kantapään oikean jalan jalkaterän keskelle suorakulmaan. Mestarimuurarit puolestaan seisoo kantapäät yhdessä, vasen jalkaterä suorassa ja oikea jalka sen vieressä muodostaen jaloillaan suorakulman.

Vapaamuurarit pukeutuvat loosiin esiliinoihin, alun perin liina oli karitsannahkainen. Rappareilla on rituaaleissaan myös oikeiden muurareiden työvälineitä, jotka symboloivat ajan hallintaa, paheiden torjuntaa, vilpittömyyttä ja veljeyden siteitä.

Muistuttaa uskonlahkoa

Uskonnolla on hyvin keskeinen rooli vapaamuurariudessa. Itse asiassa vapaamuurarius muistuttaa uskonlahkoa. Luojaa pidetään ylimpänä rakennusmestarina. Muinaiset vapaamuurarit ovat omistaneet loosinsa muinaiselle jumalalle, jota nimitetään rituaalikirjassa KS:ksi.

Nykyaikaiset vapaamuurarit omistavat loosinsa Johannes Kastajalle. Vapaamuurareilla on loosissaan alttari, jolle polvistutaan rukoilemaan rituaaleissa: ”Ennen kuin ryhdymme suureen tehtävään, on meidän anottava korkeimman johdatusta.” Rituaaleissa myös luetaan otteita Vanhan testamentin Ruutin kirjasta ja Saarnaajasta.

Vapaamuurarit korostavat rituaaliensa tärkeyttä. Oppilasmuurariksi pyrkivälle huomautetaan, ettei menoja saa pitää lapsellisina, koska ne perustuvat muinaisaikaisiin traditioihin ja ovat vapaamuurareille suuriarvoisia, niiden tarkoitus on painaa vapaamuurareiden mieleen heidän periaatteensa ja velvollisuutensa.

Mestarimuurarin vakuutus

Mestarimuurari on vapaamuurariuden korkein aste. Mestarimuurari antaa vihkimisseremoniassaan seuraavan vakuutuksen. Kursiivilla olevat sanat ovat tulkintoja vapaamuurareiden salakirjoituksesta. Vapaamuurarit kirjoittavat toiset sanat lyhennettyinä merkiten yleensä vain sanan ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen.

”Minä (täydellinen nimi), omasta vapaasta tahdostani ja suostumuksellani täten ja näiden kautta juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan Kaikkivaltiaan Luojan edessä ja tämän KA:n (kolmannen asteen) veljeskunnan ollessa läsnä, että kätken ja pidän salassa enkä milloinkaan ilmaise muinaisaikaisen V:den (vapaamuurariuden) salaisuuksia, sen salaisia tieteitä ja tapoja, jotka minulle on tiedotettu tai tästä lähtien tiedotetaan, ainoallekaan ihmiselle, paitsi oikeutetulle mestarimuurarille. En puhu näistä sellaisille, jotka vain kuulemani mukaan ovat niihin oikeutetut, vaan yksinomaan sellaisille, jotka todistavat oikeutensa todellisen koettelun, tarkan tutkinnan tai laillisen vm-vakuutuksen (vapaamuurarivakuutuksen) kautta.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että noudatan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Suomen V. ja O.M SL:n (V. ja O.M suurloosin) perussääntöä ja säädöksiä, käskyjä ja ohjeita. Myös noudatan tämän paikallisL:n (paikallisloosin) sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että vastaan oikeisiin merkkeihin ja noudatan käskyjä, jotka todellinen ja oikeutettu mmL (mestarimuurariloosi) tai sen jäsen minulle antaa, milloin v-k-ni (vakaumukseni) on käskyn pituinen ja merkit soveltuvat SK:aani (Suorakulmaani).

Edelleen lupaan ja vakuutan, että tuen ja autan apua tarvitsevia ja hädänalaisia mm:eita (mestarimuurareita), kun he puutteensa minulle ilmoittavat, mikäli he apua ansaitsevat ja sen antaa voin tuottamatta vahinkoa itselleni tai perheelleni.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että säilytän kunnon m-veljen (muurariveljen) minulle uskomat salaisuudet ja suljen ne rintaani yhtä uskollisesti kuin hän ne omassaan säilytti ennen niiden ilmaisemista minulle.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en käytä mm:n (mestarimuurin) äärimmäistä h-v-ta muulloin kuin tositarpeessa, paitsi Loosia avatessa ja suljettaessa, a-työn (alttarityön) aikana ja veljiä opettaessani, ja jos näen jonkun antavan sen tai kuulen sitä seuraavat sanat, r-n heti v-n a-ksi.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan luovuta toiselle mm:n (mestarimuurarin) vks:n (vakaumuksen) sss:aa (salasanaa) millään muulla tavalla kuin millä sen itse saan, nimittäin veljeyden v-llä t-lla (välittämällä tavalla) ja silloinkin k-lla (kuiskaamalla).

Edelleen lupaan ja vakuutan, etten milloinkaan tieteni enkä ehdoin tahdoin vahingoita enkä petä mmL:ia (mestarimuurariloosia) enkä sen jäsentä vähimmässäkään määrässä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en häpäise enkä mitenkään loukkaa MM.n (mestarimuurarin) vaimon, lesken, äidin, sisaren enkä tyttären siveyttä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vm:ksi (vapaamuurariksi) pääsyyn.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en tahallisesti läsnäolollani ota osaa enkä mitenkään myötävaikuta vale-vm:lliseen (valevapaamurarilliseen) a-työhön (alttarityöhön) tai menoihin enkä käy vm-suhteeseen (vapaamuurarisuhteeseen) vale-vm:n (vale-vapaamuurarin) kanssa enkä sellaisen kanssa, joka on loosistaan tai veljeskunnastamme kokonaan tai väliaikaisesti erotettu.

Tämän kaiken juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan empimättä ja ilman salaisia ehtoja tai mielenväisteitä, ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon ruumiini kahtia, poltettakoon sisälmykseni tuhkaksi, jonka taivaan myrskyt hajottakoot neljään ilmansuuntaan, ettei kunnon muurarien keskuuteen jäisi vähintäkään jälkeä eikä muistoa minunlaisestani kurjasta valapatosta. Auttakoon ja johtakoon minua Luoja järkähtämättömästi täyttämään vakuutukseni.”

Loosin virkailijat

vapaamuurarit riititLoosia johtaa korkein mestari ja hänen lisäkseen loosissa tulee olla vähintään neljä muuta virkailijaa. Virkailijoiden paikat loosissa määräytyvät ilmansuuntien mukaan. Vapaamuurarit liikkuvat loosissa suorakulmaisesti ilmansuunnasta toiseen. Itä on rappareiden ”pyhä” ilmansuunta ja siellä on alttari.

KM (korkein mestari)

Korkeimman mestarin paikka on idässä loosin alttarilla. ”Niin kuin aurinko nousee idästä herättääkseen päivän ja hallitakseen sitä, niin nousee myös itse KM idässä avatakseen loosin ja johtaakseen sitä, määräten työmiehet askareihinsa ja antaen kullekin työn vaatimat ohjeet.”

VK (vanhempi kaitsija/kutsuja)

Vanhemman kaitsijan paikka on loosin länsiosassa: ”Niin kuin aurinko on lännessä päivän päättyessä, niin on myös VK lännessä avustaakseen korkeinta muuraria loosin avaus- ja sulkemistoimissa. Hän suorittaa työväelle sen ansaitseman palkan, ettei kukaan poistuisi tyytymättömänä, sillä sovinnollisuus on kaikkien yhteisöjen perusta ja varsinkin tämän oman veljeskuntamme.”

NK (nuorempi kutsuja/kaitsija)

Nuorempi kaitsija on etelässä ja hän huolehtii veljesmuurareiden kestitsemisestä. ”Auringon noustua puolipäiväpiiriin ja päivän loistoisimman, ihanimman hetken ollessa käsillä tulee minun kutsua työmiehet aherrukseltaan ravinnolle, huolehtia heidän tarpeistaan, valvoa, etteivät virvoitusaineet johdata heitä ylettömyyteen eikä kohtuuttomuuteen ja katsoa, että he palaavat ajoissa toimiinsa ollakseen kunniaksi KM:lle ja saadakseen iloa ja hyötyä itselleen.”

VO (vanhempi oppilas)

Vanhemman oppilaan paikka loosissa on kaakossa. Hänen velvollisuutensa ovat: ”…saattaa KM:n käskyt idästä länteen ja loosiin muihinkin osiin, milloin hän sitä vaatii, toivottaa tervetulleeksi ja pukea loosissamme vierailevat veljet, vastata kolkutuksiin s-o:lta (sisäovelta, sivuovelta) sekä ottaa vastaan ja opastaa kokelaita.”

NO (nuorempi oppilas)

Nuorempi oppilas on loosin ulko-ovella, hänen velvollisuutensa ovat:”..toimia vanhemman kutsujan sanansaattajana lännestä etelään ja loosin muihinkin osiin, milloin hän sitä vaatii, kuunnella kolkutuksia ulko-ovelta ja ilmoittaa ne KM:lle, niin myös katsoa, että olemme tarkoin suojatut.”

Loosissa on myös esimerkiksi kirjuri, joka pitää kirjaa loosin tapahtumista, ja loosin ulkopuolella vartija. Hänen tehtävänsä on: ”Estää uteliaiden silmät näkemästä ja korvat kuulemasta sekä valvoa, ettei kukaan astu kynnyksemme li, ei sisään eikä ulos, ilman oikeutta ja Korkeimman mestarin lupaa.”

Villeimpien huhujen mukaan vapaamuurarit pukeutuisivat rituaaleissaan vain esiliinoihinsa. Vihkimisrituaaleissa oppilasmuurarit esiintyvät kuitenkin ilmeisesti toinen puoli rintaa ja toinen polvi paljaana, ilman toista kenkää. Mestarimuurareilla on koko rinta ja molemmat polvet paljaana. Pyrkijän silmät ovat sidotut.

Jean Sibelius ja Eino Leino olivat kuuluisia vapaamuurareita. Jean Sibelius on säveltänyt useimmat vapaamuurareiden rituaaleihin liittyvät kappaleet, myös mestarimuurariasteelle – eli mitä ilmeisemmin hän oli itsekin mestarimuurari.

Teksti: Hymy
Avainsanat: ”rapparit”, alttari, Asiasanat: vapaamuurarit, loosi, mestarimuurari, MM, OM, oppilasmuurari, rituaali, rituaalikirja, Suomen V ja O.M SL, suorakulma, suurloosi, vapaamuurariaste, veli, veljeskunta, veljesmuurari, vihkikaava, vihkiseremonia, VK, VM

Kommentit

Mitä on vapaamuurarius?

Vapaamuurarit harrastavat salaoppia eli okkultismia, joka kaikissa muodoissaan on Kristuksen opin vihollisuutta.
Luotettavista lähteistä lainattua:

”Okkultismina voidaan pitää sellaista henkistä oppia ja toimintaa, jonka sisältöä tai menetelmiä ei ole päästetty yleiseen tietoon. Seura, joka edellyttää jäsentensä pitävän salassa tietyt järjestön toiminnot, kuten initiointiriitit ja muut seremoniat.

Vapaamuurarien johto toimii yhdessä illuminaattien kanssa, veljeskuntien alempien tasojen mitään tietämättä ylimpien tasojen todellisista tarkoitusperistä ja päämäärästä. Lopullisena tavoitteenaan heillä on yhdistää koko maailma yhdeksi maailman hallinnoksi.

Vapaamuurarivaikuttaja Manly P. Hall kirjassaan Lectures on Ancient tiivistääkin asian erittäin hyvin: ”Olemme lähestymässä jalompaa aikakautta, jolloin kansakuntia ei enää ole, vaan koko maailma on yhden järjestyksen, yhden hallituksen, yhden hallinnollisen järjestyksen alaisuudessa”. EU:n superliittovaltio olisi osa tätä järjestelmää.

2010 edesmennyt entinen mestarimuurari, Juhani Julin, kertoo dokumentoidusti mm. liittyneensä v. 1991 vapaamuurareihin ystäviensä kutsusta, koska kuvitteli sen aluksi vain eettisesti kasvattavana hyvänä järjestönä. Hän kertoi olleensa jäsenä yli 16 vuotta. Seuraavan tekstin pohjautuu suureksi osaksi hänen sanomisiinsa:

Liittyessä vapaamuurareiden toiminnasta ei saanut mitään irti, vedottiin vapaamuurarien salaisuuteen. Temppelissä on 33 astetta, ja se rakennetaan salaisuuksittain, jokaisella asteella vannotaan uusi vala, opetuksesta seuraavalla tasolla ei edellisessä vaiheessa tiedä mitään.

Vala sitouttaa henkivaltaan, eikä siinä huomaa olevansa väärän uskonnon kanssa tekemisissä, valhe on erittäin hyvin naamioitu, ja sielunvihollinen on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Vapaamuurarius on suuri harhautusoppi, jossa 90% on siteerattua (raamattu) ja loput 10% myrkkyä. Tämä 10% tekee koko liemestä myrkkyä.

Vapaamuurarius johtaa tietoisesti harhaan myös ulkopuoliset!! (tässä julkisivun kiillotuksesta yksi hyvä esimerkki: http://www.vapaamuurarit.fi )

 Missä vaiheessa vapaamuurari sitten tietää mikä henkimaailma sitä johtaa? Lopullinen niitti tulee 33. asteessa, jolloin paljastetaan, että vapaamuurareja johtaa ja heidän jumalansa on – Lucifer. Mm. jo edesmennyt 30. asteen vapaamuurari, ja vapaamuurareista eronnut, Pertti Jotuni [ http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Jotuni ] on tämän paljastanut.

Miten esim. Katolinen kirkko suhtautuu vapaamuurareihin? Sen yksiselitteinen kanta on, ettei katolilainen pappi eikä rivikatolilainen voi kuulua vapaamuurareihin, vaan se on vahva synti. Katolilaisia on 1,2 miljardia, ovatko he väärässä? ”

Raamatusta:
2 Kor 6:14   Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15   Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16   Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? …. 17  Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra”.

Ef. 5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14 Sentähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!”

Koska tuon salaopin todellinen johtaja on siis Lusifer eli Saatana, eroa jäsenyydestä heti, ettet joudu kadotukseen!

vapaamuurarien jumala on lucifer siis perkele..eikohan se ole okkultismia parhaimmillaan…tietamattomat ihmiset joutuu riivajien sitomaksi ja pettamaksi ..ei kateeksi kay sellainen ..antakaa elamanne Jeesukselle saatte syntinne anteeksi ja iankaikkisen elaman!

Näin iso metropoli, kun tämä Suomi on niin se mitä täällä tuohutaan taitaa olla lähinnä palvontaa, tonne atlantin taakse. Antaa mennä pojat isot äijät ne kumartelee oikeille vallanpitäjille.
PS.Se kenellä on media hallussa ni se on todellista valtaa(Aatos Erkko)esim.on käynyt kokouksessa, jossa on kehuttu hesarin toimintaa. Ja nämä mediakeisarit valitsevat aina tulevan pressan esim.jenkeissä.sIINÄ MIETITTÄVÄÄ

Olin läsnä muurarina helmikuun kokouksessa 2012. Sen vaikuttavampaa tukea sotiemme veteraaneille ei olisi voinut osoittaa! Laittakaa henkilökohtaisesti paremmaksi,ei riidellä filosofioista tms.! Minä tulen aina heitä ( ja omaa isääni) kunnioittamaan perusjalkaväensotilainaana,. Muurarina oman loosini jäsenenä heillä on kunniapaikka ja tulen sen edelleen vaatimaan!

Mitä on todellinen hyväntekeväisyys? Mitä on todellinen rakkaus? Puolustaako vapaamuurarius todella näitä ”aatteita”? Se, että sanotaan uskovansa yhteen jumalaan, niin onko siinä kysymyksessä jotenkin kristillisyys ja kristilliset arvot, jotka oikeasti pohjautuvat Raamattuun. Se, että pidetään Raamattu esillä loosien kokontumisissa, todistaako se vielä todellisesta hyväntekeväisyydestä ja kristillisyydestä mitään; ja se, että sanotaan toteutettavan näitä aatteita? Todistaako se kristillisyydestä, että nämä asiat ovat esillä vapaamurareihin liityttäessä ja edetessä 1.:asteesta toselle ja siitä kolmannelle, jolloin ei vielä kerrota korkeimmista asteista yhtään mitään. Se tässä täytyy muistaa, että lehden kirjoittelussa valotetaan pääasiassa vain näitä kolmea ensimmäistä astetta. Näillä kolmella ensimmäisellä asteella on vain muodollinen tapa sitoa ihminen sellaiseen, mistä hänelle on annettu tietynlainen kuva ”hyvinä aatteina” ja niihin sitoutumisesta. Jos olet vain 3.:nen asteen vapaamuurari, niin onko sinun näkemyksesi ja kuvasi vapaamuurariudesta lainkaan oikea, ellet ole tietoinen, mitä 33.:lla asteella vakuutetaan ja mihin siellä vihkiydytään ja mitä siellä sinulle paljastetaan? Jumala, josta aikaisemmilla asteilla puhutaan ja josta liityttäessä puhutaan onkin yhtäkkiä ”jahbulon” eli ”jah”- jahve, ”bul”-baal ja ”on”-osiris. Jumalalla on 32. ja 33.:lla asteella myös nimi ”lucifer” eli Raamatun mukaan saatana. Nämä nimet täytyy jokaisen vapaamuurariudesta kiinnostuneen ensin tietää, koska ne tai se on Raamatun ja oikean kristillisyyden mukaan hyvän eli Jumalan vastustajia. Vapaamuurariuden 32. ja 33.:lla asteella on myös taikasanana ”saher-malal-has-baz”, mikä merkitsee ”saalis rientää, ryöstö joutuu”(Jes.8). 33.:nnen asteen vihkimysseremoniassa mm. juodaan viiniä pääkallosta ja riiteissä mainitaan:”Jeesus-nimi tuhottava”. Koska, usko yhteen jumalaan alussa näyttää hyvin ”kristilliseltä”,mutta lopussa se onkin saatanallinen ja täysin antikristillinen, on vapaamuurariudessa selvä ristiriita 1.:sen asteen opeissa ja 33.:nen asteen opeissa, jos edelleen puhutaaan vapaamuurariudesta täysin kristillisenä ja hyviä arvoja sisältävänä ”veljeskuntana”. Onko jumala ja saatana tehnyt sovinnon ja ovatko ne jotenkin miellettävissä samaksi asiaksi? Raamattu sanoo saatanasta, että se on valheen isä! Ja Jumalasta taas raamattu sanoo etti Hänessä ole vääryyttä. Vapaamuurariudessa on hyvin kummallinen ristiriita siinä jumalassa, johon alussa uskotaan, ja josta puhutaan. MITEN ”hyvä jumala” muuttuukin saatanaksi??? Miksi vapaamuurariudessa on salaisena tavoitteena ”maailmanvalta” Miksin heitä on niin paljon yhteiskunnan talouselämässä päättäjinä, kuten tälläkin palstalla näkee kirjoitettavan. Miksi tuomareina, poliitikkoina ym. Käskikö Jeesus tavoitella näitä asioita; rahaa, valtaa ja asemaa??? Eikö Hän sanonut että joka näitä tavoittelee, se ei voi palvella Jumalaa!!! Taas yksi ristiriita!!! Eikö Raamatun opetus ole huolehtia, ei muurariveljistä välttämättä, vaan kansan köyhimmistä yhteiskuntaelämässä ja puolustaa leskeä ja orpoa ja todistaa oikeudessa VAIKKA OMAKSI VAHINGOKSEEN, jos se on totuus??? Ellei meidän vnhurskautemme ole paljoa suurempi, kuin fariseusten, me emme pääse sisälle Jumalan valtakuntaan; näin opettaa Raamattu!!! Mitä Jeesus sanoi nuorukaiselle, joka kertoi noudattaneensa käskyjä nuoruudestaan asti??? ”Mene ja myy kaikki mitä sinulla on(koko maallinen omaisuus)ja anna köyhille (EI SIIS ”HYVILLE VELJILLE”); ja tule ja seuraa Minua!!! Mikisi Ilmestyskirjassa on maininta pedom merkistä ja siitä, joka ei sitä ota, ei voi ostaa eikä myydä, eli ei voi olla yhteiskunnan talouselämässä mukana ja omistaa yhteiskunnassa henkiklöllisyyttä. Ja miten pedon luku voi olla 666??? Jos vapaamuurareilla on salaisena tavoitteena maailmanvalta ja hallita yhteiskunnan talouselämää ja muutakin politiikkaa, niin miten tähän voi liittyä luku 666??? JOS JUMALANA ON LUCIFER ELI SAATANA!!!

Täysin saatanallinen järjestö, johon kuuluvat kokemaan iankaikkisen kadotuksen, jos eivät käänny ja tee parannuksen. Ilman uskoa Jeesukseen on mahdoton olla otollinen Jumalalle.

Minäkin tunnen satoja vapaamuurareita. Olen 30m vuotta ollut mukana järjestön toiminnasa ja pidän muurariutta hienoimpana tapana harrastaa hyväntekeväisyytttä tai kehittää itseään tässä rupisessa maailmassa.
En ole koskaan tavannut muuraria, joka olisi petollinen taikka rikollinen millään tavoin.
Pidän äskeistä kommentoijaa joko tietämättömänä tai sitten muuten vaan höperönä.
Valhe on valhetta, mutta totuus löytyy, jos haluaa hakea!

Joo ne illuminatit on tosi hyviä tyyppejä. Ne hengailee meidän bändikämpällä. Miksi jengi sekottaa ne noihin saatananpalvoja muurareihin. Mä en tajuu. TajuuXä ?

MIKS IHMEESSÄ JOTKUT LUULEE ETTÄ ILLUMINATIT ON SAMOJA TYYPPEJÄ KUIN VAPAAMUURARIT.ILLUMINATIT KANNATTAA TIEDETTÄ TOISIN KUIN VAPAAMUURARIT.

MITÄHÄN SITTEN TAPAHTUU KUN VAPAAMUURARIT JOHTAVAT KOKO MAAILMAA?”EU ON VASTA ALKUA” JOUTUVATKO KAIKKI SEN ”USKON VALTAAN?”EI SIIS SILLÄ ETTÄ VM:OLISIVAT PAHOJA TAI MITÄÄN HEIDÄN USKONSA ON AIKA JÄRKEVÄÄ MUTTA NIIN MITÄ SITTEN?

Satoja ?
Harva ihminen voi edes kertoa oikeasti tuntevansa satoja ihmisiä ja sinä tunnet jo satoja vapaamuurareita.
Taidat olla jossain pääloossissa vahtimestarina vai ?

Tunnen satoja vapaamurareita. Heistä ei ainutkaan ole ystävällnen, huomaavainen ja rehellnen minulle. Päinvastoin kylläkin?! Pikkusieluisia urkkijoita, jotka haluavat valtaa ja käyttävät ihmisten haeikkoutta, tyhmyyttä ja hyväuskoisuutta julmasti ja harkitusti, halvasti hyväkseen. Valehtelevat ja salailevat itsensä vahingoksi?! En vain tiedä miksi ja minkä hyväksi?!:)

Rahat pois tyhmiltä, siitä on kysymys.

Kunnon kusetus alkaa vastaa myöhemmillä tasoilla, minne ei perseaukisilla ole asiaa.

Yhteinen nimittäjä kavaltajille oli että ne oli suomalaisia. Siinä syy!

Tuleepa muurareilta hienoja sanoja,voisiko joku valaista teidän hienoja tekoja? Veljensä auttaminen, kuinka pitkälle veljeä autetaan. Valmis kuolemaan jopa veljensä puolesta? Joopa-joo….

Täyttä fuulaa koko juttu, satanismia jne. Perheenpäämme on aivopesty ja menossa mukaan. Ei tästä voi seurata mitään muuta kuin avioero, valitettavasti

Huijausta koko vapaamuurarius, todellisuudessa sellaista järjestöä ei ole olemassakaan. Paitsi jenkkidokumenteissa. Lions on paljon parempi järjestö ja siihen kuulun itsekin, olen jo viidenneksi ylimmällä tasolla menossa!

Onko mahdollista että erään eteläsuomalaisen pikkukaupunkin koko johto kuuluu ko järjestöön ? Pankki, kaavoitus ja business ?

Katsokaa nimilistoja ja miettikää miksi jäsenet on kutsuttu ja kenen asiaa ajetaan……….

On mukava lukea minkälaista keskustelua tällänenkin asia saa aikaiseksi.
Niinkuin muutama tuolla jo mainitsikin. Niin tuskin oikeasti tähän ”seuraan” kuuluvat, tulevat tänne kommentoimaan mitään tuosta HYMY.n kirjoituksesta.

Mutta onko tälläinen mahdollista (tämä on vain omaa spekulointia asiasta), että HYMY lehden kirjoittaja olisi itse ”seurassa” mukana (jollakin asteella). Julkaisee hyvin aidon oloisen tekstin juorulehteen. Jota lukee suuri osa viihde/lööppi janoisista lukijoista. Julkaisuun kirjoitetaan muurareiden toimintaan ja ajattelutapaan liittyviä asioita. Mutta onko mikään niistä oikeasti totta? vai onko teksti julkaistu peitteeksi jollekkin? Sen jälkeen anonyymit ”veljet” tulevat kommentoimaan, että puoletkaan tästä ei ole totta. Niinkuin tuskin onkaan. Ei se muuten olisi niin salaista 😉

Pienen taustaetsinnän jälkeen, huomasin yhden seikan. Jäsen ovat oikeastikkin tarkkaan valittuja ja kuuluvat ns. aatelistoon. Tulevat siis paremmista piireistä. Tässä juttua kotikaupungin yhdesta vapaamuurarista jolle on tehty jopa teatteri esitys. http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kulttuuri/teatteri/edwin-alleen-kunnian-mies/487356

Think about it 🙂

ps. salaseuran jäsen.

Mikä on tämä väkäleukojen korpi-klaani, joka mistä lioe savokarjalasta on perässä pitkin Eurooppaa?

seissoo suomalaiset rtakana kameran kanssa kun käytän tietokonetta keski-euroopassa, ja kun istuu
jonnekin niin näitä juoksee kuvaamaan niin että näyn kuvassa.

onko Tarja halonen tätä väkäleuka-suku eliittiä?

ps. muuta:
Laillisia kommentteja

Ei kai ainakaan Kolbe Thule-seuroineen kuulu Helsinkiä hallitsevaan illuminaatti-komiteaan?

Ei kai ainakaan Sofi Oksanen ole Hells Angels?

Ei kai ainakaan Ile Kanerva ole Bandidos-yhteyksinen ja Katainen Wincapita-yhteyksinen?

keskustelu.plaza.fi/ellit/kulttuuri-ja-viihde/julkkisjuorut/1706495/vanhanen-varottelijan-roolissa/sivu2/

mitä tekoa Suomen ulkoministerillä on rikollisjengin kanssa

keskustelu.suomi24.fi/node/5322177

Sama kuin maailmallakkin:

nogw.com/illuminati.html
bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_12.htm

Vapaamuurarit pitävät itse yllä uskomusta, jonka mukaan heillä olisi salaisia menoja ja mystiikkaa.
Tällä tavoin pidetään piilossa todellinen rahakas liiketoiminta. Todellisuudessa kyse on korruptiosta ja erittäin suurista summista.

1. ryhmä jäseniä on julkisissa yhteisöissä sellaisissa tehtävissä, joissa heillä on valtaa päättää hankinnoista ja muusta rahan käytöstä. Näitä ovat mm. kunnat, koulut, yliopistot, valtio, sairaalat, isot yritykset, KELA, vakuutusyhtiöt ym.

2. ryhmä jäseniä taas kuuluu yrityksiin, jotka myyvät edellämainituille tuotteitaan ja palveluitaan. Näitä ovat mm. Rakennusliikkeet, kuntien yhtiöittämät palvelut (palvelusetelisysteemi yms.) ulkoistetut muut palvelut.

3. ryhmä jäseniä kuuluu pankkeihin, rahoitusyhtiöihin tms, jotka järjestävät rahoituksen 1. ja 2. ryhmän välisissä kaupoissa

4. ryhmä jäseniä kuuluu kuntien ja valtion päättäviin elimiin, jotka järjestävät sopivat olosuhteet muiden ryhmien välisille kaupoille.
Näitä ovat mm. kaavoitusviranomaiset, lakeja säätävät poliitikot, kuntien päättäjät

Hinnat, toimitukset, muut ehdot kuten pikku neuvottelupalkkiot sovitaan vapaamuurarien keskinäisissä tapaamisissa.
Samoin voidaan sopia kaikista muista järjestelyistä, joilla vältetään julkisia maksuja, kuten veroja työnantajamaksuja, alv, tullimaksuja

5. ryhmä muokkaa yleistä mielipideilmastoa vapaamuurareille sopivaksi, poliitikot puhuvat sopivien lakien puolesta, oppilaitoksissa opetetaan vaivihkaa markkinataloutta. Tähän ryhmään kuuluvat rehtorit, dosentit, professorit, luennoitsijat, opettajat, urheiluseurojen edustajat.

6. ryhmä jäseniä varmistaa sen, että muiden sopimat asiat eivät mene mönkään jonkin ulkopuolisen valituksen vuoksi
Näitä ovat tuomioistuinten jäsenet (käräjäoikeudet, hovioikeudet, korkein oikeus, hallinto-oikeus), lääninhallitukset (nyk. aluehallintovirastot)

7. ryhmä varmistaa vielä sen, että jos joku jäsenistä rikkoo vaitiolovelvollisuutensa tai joku ulkopuolinen taho alkaa kyselemään liikaa, niin kyseinen henkilö ohjataan sopivalle lääkärille, joka ”hoitaa” potilaansa sopivalla lääkityksellä, lääkeyhdistelmällä joka on potilalle tuhoisa tai pikku hoitovirheellä. Eräs käyttökelpoinen vaihtoehto on psykiatrin diagnoosi mielisairaudesta tai jopa pakkohoitolähete. Kuka hullua sitten enää uskoo. Homma hoidettu.

Tähän ryhmään kuuluu lääkäreitä, psykiatreja, anestesiologeja, hammaslääkäreitä, kirurgeja, monenlaisia hoitoja, joissa voi vaikka puudutusaineen määrä lipsahtaa hiukan liialliseksi, tai leikkausveitsi lipsahtaa. Seurauksena mahdollisesti kirjallinen huomautus, ellei vapaamuurariveli oikeudessa totea pelkäksi vahingoksi.

Samoin on syntynyt koko joukko ”terapeutteja”, jotka käyttävät psykologeille tuttuja terapiamenetelmiä, mutta epäeettisesti ja vahingollisesti.
Oikea psykoterapeutti osaa hoitaa potilaansa alitajuntaa ja tunnetasoa parantavasti. Väärä ”terapeutti” tekee sen päinvastoin.
Tätä voidaan verrata uskonlahkojen käyttämään aivopesuun. (Lisätietoa mm Uskontojen uhrien tukisivuilta).

=======
Samalla muodostuu verkosto, jossa jäsenet saavat järjestettyä toistensa avustuksella muille halpoja lainoja, halpoja autoja, halpoja tontteja, halpoja asuntoja, halpaa elektroniikka. Useimmissa tapauksissa jopa täysin ilmaisia etuja.

Tärkeä salassapitovelvollisuus on määrätty juuri tätä varten, ei siinä mitään mystiikkaaa tarvita.
Samoin vapaamuurari ylenee asteikossa aina kun hoitaa ”asiallisen kauppakokonaisuuden”, joista muut muurarit hyötyvät.

Valtiolta jää vuosittain miljardeja saamatta tämän pikku veljesseuran toiminnan vuoksi. Viime kädessä rahat on poissa veronmaksajilta.
veroprosentit ja muut maksut olisivat useita kymmeniä prosentteja pienempiä ilman vapaamuurareita.

Suomen kansa köyhtyy koko ajan ja pieni prosentti rikastuu valtavalla vauhdilla.
Kas kummaa kun rikastuvat löytyvät vapaamuurarilistoilta.

Jokainen voi itse tarkistaa oman paikkakuntansa vapaamuurarit ja katsoa, mihin ryhmään he kuuluvat edellämainituista ottamalla selvää heidän asemastaan yhtiöissä ja yhteiskunnassa. Usein vapaamuurari on tärkeässä asemassa olevan henkilön perheenjäsen tai lähisukulainen, jolloin välitön suora yhteys jää piiloon. Monella päättäjänaisella on aviopuolisonaan vapaamuurari. Samoin päättäjien veljiä, poikia, isiä on muurareissa, joten äkkiseltään ei näyttäisi yhteyttä olevan. Perheen varallisuus kuitenkin kummasti vaan kasvaa, kun lähipiiristä löytyy muurari.
Viime aikoin esillä olleet vaalirahoitusselvitykset ovat minimaalinen pintaraapaisu Suomessa tapahtuvasta korruptiosta.

Ne yrittäjät jotka ihmettelevät tarjoustensa hylkäämisiä julkisissa kilpailuissa, voivat kummastua kun taustoja hiukan tutkii, niin mitäs muuta sieltä löytyy kuin vapaamuuraripäättäjä — vapaamuurariyrittäjä yhteys. Ellei ihan suoraan nimistä niin lähipiiristä ainakin.
Sama koskee yksityisiä ihmisiä. Jos jokin asia ei suju viranomaisissa tai muussa julkisessa yhteisössä, kannattaa tarkistaa joska vapaamuurari havitteleekin samaa asiaa.

Sinälläänhän on aivan yksi ja sama, mitä tämä lehti muurareista kirjoittaa tai jättää kirjoittamatta. Muurareiden toiminta maailman laajuisena organisaationa, herrakerhona ja veljeily vähemmän mairittelevien tahojen kanssa on ilma Hymy -lehteäkin vähintäänkin arveluttavaa. Epäilemättä alemman tason ”normaalit” porvarimuurarit ovat pahimmillaankin vain hyväveli -järjestelmän pitsinnyplääjiä, mutta kun perehdytään joko syvälle historian hämäriin tai vaikkapa nykypäivän (ihan-aikuisten-oikeesti)vaikutusvaltaisiin maailman muuraripoliitikkoihin, alkaa paljastua vaikka sun mitä. Ja minkähän vuoksi nämä veljekset ovat alkaneet värvätä riveihinsä myös ghetto -porukkaa maailmalla? Mustia ja latinoja ynnä muita kiivastelevia brother -aatteen edustajia? Itsekään en ihan äänetön tyhjätasku ole, se myönnettäköön. Mutta mikäli joku hirviää tulla minua moisiin outouksiin mukaan värväämään, aion toimia niinkuin kunnon epäilevän Tuomaan tuleekin: lyön kuin vierasta sikaa.

(tämä oli pakko laittaa toisena viestinä johtuen linkistä ((joita sallitaan vain 1 kpl per viesti)

http://propagandamatrix.com/forum/index.php?topic=6481.0

Omituista sinällään, ettei muurareiden omilla sivuilla ole mitään siis-todella-kunnollista historiikkia (esim. mainintaa yhteyksistä Jesuiittoihin, Bavarian Illuminateihin jne) Mutta kovin salaistahan tuo toiminta on muutenkin, ollakseen vain painottamansa ”veljeskunta/hyväntekeväisyysjärjestö”, osallistuvansa kulttuurin, moraalin ja kaiken hyvän tukemiseen semminkin, kun nykyään järjestöiltä toivotaan, ellei jopa vaadita, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Ja on tuo hyväveli -systeemi ainakin jenkeissä toiminut kun paria hurjaa vaille kaikki presidentit ovat olleet muurareita (demokraattista?), jopa sukulaisia. Mielenkiintoa herättää myös se seikka, että kun tarkastellaan esim. niiden presidenttien kohtaloita – toimikausien pituutta tai heille sattuneita ”onnettomuuksia” – jotka EIVÄT ole kuuluneet muurareihin ..hmm, sattumaa varmaan. Toki on selvää, ettei normimuurari koskaan saa tietää lähellekään kaikkia saloja, ei tiedä korkeimpien velipoikien puuhasteluista tuon taivaallista, joten lieneekö tuosta niin haittaakaan kuulua moiseen ompeluseuraan. Vastaavasti niiden kohdalla, jotka ihan oikeasti VAIKUTTAVAT, asia on toisin.

”Minulle vapaamuurarius on merkinnyt yhteisöä ja paikkaa, jossa arjen eettisiä ja moraalisia haasteita on todella päässyt työstämään. Kilvoittelu siitä, kuka pystyy olemaan parempi lähimmäiselleen ja sitä kautta itselleen, ei voi olla jalostamatta ihmismieltä kohti korkeampia arvoja”. Voit oikeastaan lakata kilvoittelemasta saman tien. Ei tuo ole tuonut näiden herrojen ja rouvien kohdallakaan kovin kummoisia tuloksia, sosiaalisesta statuksestaan huolimatta 😉 http://100777.com/node/1269

Moi!

Ihmetyttää koko keskustelu. Ymmärrän hyvin jokaisen kommentin asiasta. Kuitenkin uskon, että vapaamuurarius ei varmasti anna kennellekään mitään uutta statusta. Jos olet jo itseäsi täynnä et saa mitään uutta. Jokainen, joka on jo ymmärtänyt vapaamuuraiuden filosofian, saa siitä erittäin paljon. Mutta se aukeaa vain nöyryyden kautta. Mutta, hei, tähän ei tarvitä vapaamuurairutta, jokainen voi löytää sen muutoinkin. Mutta vapaanuurarius voi edistää tätä tietä. Jos haluat vain jotain suurempaa statusta, etsi se muualta. Se joka ei ole muutoinkaan henkisiä arvoja ymmärtänyt, ei sitä saa minkään järjestön kautta. Aivan sama oletko vapaamuurari vai et, on todella tärkeä muistaa kristilliset periaatteet ja toisen kunnitoitus, vai oletko eri mieltä? Ymmärrän kateellisten paneettelut, vapaamuurariuudella ei ole mitään tekemistä okkultismin kanssa, eikä mitään tekemistä hyvä veli järjestön kanssa…. voit olla hyvä ihminen vaikket ikinä pääsisi vapaamuurariksi, älä pety 🙂 mutta jos pääset jäsenetksi, et jaksa jauhaa näitä ”paskoja” näillä palstoilla 🙂

voi skisus

loppetkaa nytt jo aijkuiset ihmiset!!salaseura..kai me kaikki jossain tavoin halutais et puhuis omista juttuista ja asia i ei levis siita taast on kyse.

Voi voi ei tämänkään jutun tekijä tiedä mitään vapaamuuraiudesta on kuin aku ankkaa olisi lukenut

Olen juuri saanut luettua Dan Brownin uusimman kirjan ”Kadonnut symboli”. Pitkään olen ollut kiinnostunut jo vapaamuurariudesta ja sen tarkoitusperällisestä tehtävästä herättää ihminen ajattelemaan ja tutkimaan omaa olemistaan…
Ennakkoluulojen varjossa aloin kirjaa lukemaan, kumpaan suuntaan kirja kallistuu. Hyvään vai pahaan. Tehdäänkö siinä ”davincikoodit” ja saadaan yhteiskunta epäilemään jotakin mihin niin kauan on uskottu vai tehdäänkö suorastaan päinvastainen ja saadaan yhteiskunta poistamaan epäilykset jotain sellaista kohtaan johon ne ovat olleen eiheettomia..
nostetaanko sen suuria salaisuuksia suuren yleisön tietoisuuteen vain että tietämätön yhteiskunta ymmärtäisi nuo suuret aatteet..
Kirjassa on jopa tehty hieno esimerkki siitä, kuinka pahalta vapaamuurarit vaikuttavat kun asiat nostetaan irti niiden todellisesta yhteydestä. Juuri niinhän on tehty tämän Hymyn tulkitsemassa vakuutusksen ”suomentamisessa”.

Muurarius mielestäni on hyväveliseura jossa on omat sisäiset ja salaiset
menot,ja myös olkoon niin.
VM:sta ollaan montaa mieltä ympärimailmaa, ja niiden rituaaleista,täytyy myös ymmärtää että hulluja on kaikkialla ja kävelevät vapaana,
Loosissa mielestäni ymmärretään ajatuksia ,sielä ei ajatella salaa,salaisimmatkin asiat sielä punnitaan tarkoin…
ja opettavaisesti, ei niin miten valtaväestö ajattelee keskuudessamme…

30.11.2009 Taidemaalari (vierailija)

Tiedot vapaamuurareista varmaan kasvavat koska ymmärtääkseni Dan Brownin uusi kirja (tulee suomeksi muistaakseni juuri joulun alla) käsittelee mm. vapaamuurareita. Elikkä Da Vinci -koodi jo paljasti katolisen kirkon metkut, nyt menee Suomen ”rappareilta” luukurkkuun.

Kiehtova järjestö ehdottomasti. Haluaisinpa kerran tutustua ihan paikan päälläkin, mutta annetaan nyt alkuun tämmönen pikatuomio asiasta.

Artikkelin ja kommenttien perusteella vaikuttaa tosiaan klassiselta ”pyramidihuijaus”-tyyppiseltä organisaatiolta, jossa ihmiset saadaan tuntemaan itsensä osaksi jotain suurta ja huomaamatta altistetaan palvelemaan hierarkian eliittiä. Harva teistä varmaan ymmärtää että olette palvellut niitä kasan päällä istuvia tuhannella eri tavalla ennen kuin saatte itse sen ensimmäisen ylennyksenne. Jee. Eikö sen ylennyksenkin voisi oikeasti itse ansaita ja nauttia siitä vilpittömästä euforiasta joka valtaa kehon ja mielen onnistuneen suorituksen jälkeen – olettaen että elätte suorituskeskeisessä ajattelumaailmassa kuten puheistanne kuuluu.

Juttelen politiikasta, seksuaalisuudesta, filosofiasta ja psykologiasta ystävieni kanssa viikoittain. Oletteko niin ahdasmielisiä että ette kykene keskustelemaan ilman että jonkun täytyy teitä siihen käskeä? En ymmärrä kyseistä logiikkaa.

Ilmeisesti looseissa käydään kuitenkin etevää keskustelua ja autetaan ihmisiä löytämään uudenlaisia tapoja ajatella ja uusia puolia itsestään. Näkikö joku tässäkin jotain pahaa? Tuskin kuitenkaan Helsingin loosissa suunnitellaan Barack Obaman salamurhaa, vaan eiköhän keskustelu liity lähinnä yhteiskuntaan ja sen nykytilaan. Kuten sanottua, jos ei kykene rakentavaan keskusteluun ilman jonkinlaista ryhmäpainetta niin parempi tämäkin kuin ei mitään. 🙂

VANHEMPI OPPILAS ON HARHAANJOHTAVA NIMITYS. MINÄ OLEN VELI VANHEMPI OHJAAJA. OHJAAN KOKELAITA HEIDÄN ASTETYÖSSÄÄN. ÄLKÄÄ HÖPÖTTÄKÖ, KUN ETTE TUNNE ASIOITA. ONHAN SE MUKAVA MOITTIA NIISTÄ ASIOISTA, JOITA EI TUNNE. ME TURVAAMME JUMALAAN. ATEISTIT EIVÄT PÄÄSE VAPAAMUURAREIKSI.

Meidän perhettä yksi vapaamuurari, vieläpä mutkan kautta sukuun liittyvä tyyppi narutti oikein olan takaa. Rahaa meni ja rutosti, kun fiksun tyypin neuvosta joutui vanha leski mummo parka maksamaan. Ei muuten tehdä perässä niin kuin joku tuolla neuvoi. Eikä se yksi tädin mies vappari, jokin johtoportaassa (enpäs sano nimeä, läl läl lää) mikään esimerkki ollu, vaimoansa petti, niin tairatte te muutkin. PLÄÄÄH teille,en usko teitä vaparit. en en en. sitä paitsi: ootta pakanoita, hepreaa muka veivaatte: HAH. minäpä luen koko raamatun VT:n hepreaksi, osia ulkomuististakin, tehkääs perästä. Mä oon nääääs, hah, Jeesukseen uskova. Lal lal laa. ashrei ha-ish asher lo halach beazat reshaim uvederech hataim lo amad ki im be torat adonai hefzo uvetorato jehege jomam va laila. (et onnelinen jok ei pahojen (sic!)neuvon mukhaan kulje eikä pilkkaajien luona istu (sic!) vaan herran opetusta tutkii päivä ja yöt.ja miksiiköhän: tulee kato uskoon ku Jumalan sanaa tutkii ja kuulee, ei tule siitä vappari kato. jees… have a nice day 😉

Näytti olevan triple-tau tossa regaalissa. Miksi te rapparit jotka kommentoivat ette laita riitti asteitanne mukaan (ps. foto ois kiva) niin näkisi teidän ajatukset mukavammin. Toi henkinen juttu on kuin leninin filosofiasta juttu vähänks repesin. Usko Jeesukseen, koska Hänkin uskoo sinuun. Ei siinä mitään munbojumbo juttuja tarvitse.

Ei voi kun nauraa.. meidän loosissa ei vissiin sitten toimita oikein kun kuulostaa niin kovin vieraalta. Ruotikaa nyt vielä odd-fellow järjestö myös. Siellä vasta uskomattomia rituaaleja onkin. muhahaa

Fiksua puhetta nuorelta mieheltä!

Et ole median harhaanjohtama, hienoa!

Tane

ps. olen ulkopuolinen …

Ihmisiä kiinnostaa lukea vain ´´salaseura´´huhuja, todellista tietoa löytyy muualta kuin hymyn sivuilta. Hymy kertoo vain sitä mitä perus kaduntallaja haluaa kuulla(rikkaiden hyvävelikerho). Kun perehtyy järjestöön huomaa kuinka se perustuu henkiseen kasvuun ja ihmisenä paremmaksi tulemiseen. Ajattelevia ihmisiä järjestö vetää luonnollisesti puoleensa ja siksi siihen kuuluvat monesti ovatkin menestyneet ainakin kohtalaisesti elämässään. Itse olen halunnut päästä vapaamuurariksi siitä asti kun seurasta kuulin ja aloin tutkimaan sen olemassa olon tarkoitusta. Nuoruudesta johtuen seuran jäsenien tapaaminen on kuitenkin vielä käytännössä mahdotonta.

Vapaamuurareita vedetään todellekin kuin pässiä narussa, talutusnuorassa kohti pahuutta, aste asteelta.. Vain ylimmän asteen väki on tätä joukkoa joka taluttaa alempikastisia kohti pahuutta ja että rikkaimia olisivat saatanan kätyrit. tässä yhteiskunnassa vääryydellä ylennetyt ja väärin perustein arvossaan nousseet vapaamuurarit ovat osa-todiste siitä..
Kaikki ihmiset ovat saman arvoisia ja se joka eniten apua kaipaa niin sitä täytyy ensin auttaa –> vapaamuurarit eivät tätä noudata!!

”Rukoilkaamme pelastusta noille harhaanjohdetuille silmänsä sulkeneille ihmisille, joita nuora ohjastaa totuuden sijaan.”

Toni puhuu asiaa!

Älkää ihmiset viittikö uskoa ihan kaikkea hoopoa!

Tutkikaa hiukan, niin löydätte Suomesta muitakin ”uskomattomia” järjestöjä.

On Odd Fellowsseja, Yhteisvapaamuurareita jne. Tutkikaa ihmiset ja todetkaa, että siellä on tosi fiksuja ihmisiä monessa muussakin ”puljussa” ..

Älkääkä uskoko höpön löpön juttuja vaikkapa tästä HYMYSTÄ !!!

Hei kaikki rehellisesti ajattelevat !

Miettikää nyt tosissaan asiaa! Hiukan niinkuin pitempään….

Kaiki nuo ”VM-ukot” on parhaita isänmaallisia miehiä, jotka rehellisesti tätä maata rakentavat!

Lopettakaa tuo typerä höpön pöpö…

Juuso

Tunnen vain yhden vapaamuurarin. Hän oli esimieheni ja erittäin erikoinen persoona. Todellinen oman edun tavoitelija, joka oli päässyt keskikorkeaan asemaan myyntialalla. Tuli huonosti toimeen ihmisten kanssa, mutta oli seuramies ja harhautti monet luulemaan itseään mukavaksi.

Erittäin laskelmoiva eikä edes peittänyt koskaan, että ajoi omaa etuaan joka asiassa. Parhaiten hän jäi mieleen patologisena valehtelijana, joka uskoi omiin valheisiinsa, eikä muistanut mitä oli valehdellut.

Hän saattoi samassa kahvipöydässä valehdella samoille ihmisille muutaman viikon välein samasta asiasta useita versioita.

Hän on onneksi jo eläkkeellä ja pois suurimmasta pahanteosta, todellisia ystäviä hänellä tuskin montakaan oli.

Suurin osa häntä muistelevista ihmisistä muistelee häntä virne suupielessään suuruudenhulluja puheita ja valheita muistellen.

Jos nämä ovat sitten sitä Vapaamuurarien kermaa, niin voi voi missä tämä maa porskuttaa. Mies oli oikeasti tyhmä kuin vasemman jalan saapas.

Suureksi arvoitukseksi tosiaan jäi se ihmetys, miten oli aikanaan edennyt myyjästä pikkujohtajaksi asti. Sitä kaikki ihmetteli.

Sitä vaan mietin, että tämä kaveri oli juuri sellainen, joka oli valmis myymään vaikka äitimuorinsa sopivasta hinnasta. Hymyn tarvitsee vaan kaivaa tälläinen ahne kaveri esiin ja tehdä joku houkutteleva tarjous, niin homma on bueno. Tosin uskoisin, että tämäkin kaveri on jäänyt sinne oppilasasteelle, koska mistään älyn jättiläisestä emme nyt tosiaankaan keskustele.

Peruskoulussa tai ala-asteilla ei tarvitse kaikkea tietää. Teuvo Aura vainaan tasolla oli jo ehkä jotain tietoa, ja tieto sovellettiin käytäntöön metrosyntinä. Italiassa vapaamuurarit ja mafia ovat identtinen asia kansan keskuudessa. 99.5 % ei koskaan nouse niin ylös, että saa tietää järjestöstään kaikkea totuutta, siksi mukana on paljon aivan rehellisesti asiaa miehekkäänä hyväveli järjestönä pitävää miestä ja miehekästä naista.
Itse asiassa vaikka saisivatkin, ovat sen verran aina jäljessä, että tuskin kaikki edes ymmärtäisi asiaan liittyvää valtasymboliikkaa ja metodiikkaa.

Minulle vapaamuurarius on merkinnyt yhteisöä ja paikkaa, jossa arjen eettisiä ja moraalisia haasteita on todella päässyt työstämään. Kilvoittelu siitä, kuka pystyy olemaan parempi lähimmäiselleen ja sitä kautta itselleen, ei voi olla jalostamatta ihmismieltä kohti korkeampia arvoja.

Kaikki nämä surulliset kirjoitukset kaikesta kuvitteellisesta pahasta osoittavat vain sen, että kirjoittajat eivät alkuunkaan tiedä eivätkä ymmärrä veljiemme todellisia arvoja ja tavoitteita. Toki olemme kaikki vain ihmisiä heikkouksinemme ja virheinemme, mutta todellinen lähimmäisenrakkauteen perustuva seesteisyyden ja sisäisen tasapainon tavoittelu osoittaa kuitenkin pyytettömän pyrkimyksen kohti parempaa maailmaa.

Moni kritisoi sitä, miksi toimimme tavallamme suljetussa yhteisössä, mystisen salaseuran mielikuvineen. Totuus on se, että todellinen henkinen kasvaminen oikeasti vaatii itsensä peliin panemista. Siihen kuuluu kaikkien omien heikkouksien sekä virheiden myöntäminen, tunnustaminen ja käsittely. Eikä kukaan avoimilla toreilla ja turuilla lähde sellaista keskustelua käymään.

Olen ylpeä vapaamuurariudestani.

Tulipa nämä tekstinpätkät luettua läpi. Ei ole tällä artikkelilla mitään oikeata tekemistä veljeskuntamme korkeiden aatteiden kanssa. Kaiken lisäksi tämä meille tärkeä rituaaliteksti on käytännössä rikottu ja tulkittu niin kuin lapsi lukee poliittista selontekoa. Toimittajan olettamat oikeista kätketyistä sanoista ovat koomisia arvailuja. Kaikkien ajatustemme takana on kasvaminen paremmaksi, rehellisemmäksi ja toiset ihmiset paremmin huomioon ottavaksi ihmiseksi. Tehkääpäs perässä…

Kokemuksieni perusteella en voi sanoa muuta kuin varokaa vapaamuurareita ja saisivat varoa toisiaankin!? Käsittämätön korporaatio tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Humanismi ja moraali täysin hukassa. VW! Muuten olen sitä mieltä, että ihmiskunnan suojelemiseksi pitäisi jälleen kerran vapaamuurarit kieltää.

Miksi monet suuret petokset Auran metrokavalluksista Valmetin Mattilan kautta Uotin veljekseen tapahtuvat vapaamuurarien toimesta?

Vapaamuurarius = Luciferismia, mikä käy selväksi kokonaisuudessaan heidän kirjallisuudessaan (Morals & Dogma, joka tasolla oma versio) vasta korkeimmilla asteilla (30-33). Alimpien asteiden muurarit eivät tästä tajua mitään vaan heitä viedään kuin pässejä narussa. Askel askeleelta ja vala valalta tarkkaan valitut yksilöt punotaan sisään tähän demoniseen elitistien verkkoon. Turha luulla, että hymy-lehti tms. koskaan saisi käsiinsä korkeimpien asteiden jäsenlistoja.

Mainittakoon nyt esimerkiksi, että mm. George Bush senior, junior ja John Kerry ovat kaikki muurarien veljesjärjestön Skull & Bonesin (Brotherhood of death) jäseniä. Myötävätkin sen, mutta eivät tietenkään kerro enempää. S&B:n rituaaleihin kuuluu muun muassa alasti ruumisarkussa masturbointi ja omien seksuaalisten salaisuuksien paljastaminen veljeskunnalle.

Vaikutusvaltaisimpia henkilöitä nimetessä olisi helpompi listata ne, jotka EIVÄT olisi vapaamuurareita (USA:n presidenteistä vain Lincoln ja Kennedy eivät kuuluneet muurareihin/veljesjärjestöihin) . Kyseessä on satanistinen eliittiverkosto, jonka jäsenet ovat planeettamme vaikutusvaltaisimpia ja varakkaimpia henkilöitä ja vannoutuneita valehtelijoita.

Ottakaa hyvät ihmiset asioista selvää. Teitä kusetetaan kuin lammaslaumaa, hegeliläisen teesi-antiteesi-synteesi -filosofian mukaan. Esimerkkinä vaikka 9/11 tapahtumat: WTC:n kontrolloitu alastuonti CIA:n ja muiden toimesta, josta syy vieritetään ’terroristien’ päälle (Bin Ladenit Bushien entisiä bisneskumppaneita), ja kansa saadaan hyväksymään mitä tahansa toimia ’terroripelon’ nimessä.

hengellisiä asioita voi tutkia vain hengen avulla. jokainen voi ylentää henkensä taivasta kohti ja pyytää vastauksia – sitä todellista totuutta Jumalan Pyhän Hengen kautta. Totuus on ristissä ja Jumalan voimassa jonka taakse ei voi vapaamuurarikaan kätkeä yhtään mitään.

Saa kait jokainen järjestö pitää omat salaisuutensa ja kullakin olkoon

Saa kait jokainen järjestö pitää omat salaisuutensa ja kullakin olkoon oma ’kaanaa

Huimasti muistuttaa velvoitteet ja rangaistukset samanlaisilta kuin prosenttiliikkeillä(Bandidos,HA,yms) Summarum, samanlaista ongelmaa ja yritystä…valonpuoli kohtaa pimeyden:)

Yhdyn edelliseen. Jos joku oikeasti sanoisi sen ”salaisuuden”, niin ei sitä kukaan uskoisi, koska spekulaatiot on paljon jännempiä.

Hyvin näyttää vapaamuurarius salaisuutensa pitävän – Hymylehden ponnisteluista huolimatta. Salaisuuden turvana on ennen kaikkea tämänkaltaisen julkisuuden asenteellisuus ja tarkoitushakuisuus, sanalla sanoen mustamaalaus. Asiantuntemuksen puute on näemmä aina korvattavissa omasta päästä keksityillä yksityiskohdilla. Totuus vapaamuurariudesta ei arvatenkaan myisi lehtiä. Herraviha, kauna ja ateistinen julistus myy – ei kuitenkaan kaikille: monet aiemmistakin kommenteista todistavat ihmisten osaavan ajatella omilla aivoillaan.

Ei voi kun hymylle sanoa naurettavaa uutisointia (tarkistakaa mitä painatte) ja mitä vapaamuurareihin tulee, niin toivoisin jokainen vain ajattelisi itse omilla aivoillaan. Korkeammat käskyt johtavat yleensä pelkkään harmiin ja totellut kärsii. Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu.

Kuulepa setarkos!

Jos olet kuulolla enää, kerro millä tavoin oler VAPAAMPI kuin kukaan meistä muista ”tavallisista” suomalaisista!

Itse olen vuodesta 1951 tätä maata ”kansoittanut”, eikä muurarius ole minua häirinnyt koskaan millään tavalla…

Onko tuo vapaamuurarius nyt sitten ketään meistä mitenkään häirinnyt?

MIten se sinua on häirinnyt?

terv.

Piiri pieni pyörii lapset siinä hyörii!? Mitähän teidänkin omassatunnossa ja aivoisanne pyörii. Vain civis on vapaa.

Oma kommentti