Katso rikosvuosi 2012: Talous- ja järjestäytynyt rikollisuus kasvoivat – ajoneuvorikokset pienenivät!

Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrä oli viime vuonna selvästi edellistä vuotta pienempi. Vuonna 2012 poliisin tietoon tuli kaikkiaan noin 845 000 rikosta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli runsaat 11 prosenttia matalampi.

Erityisen voimakkaasti asiaan vaikutti liikennerikosten ja -rikkomusten lasku. Liikennerikkomuksia poliisin tietoon tuli vuonna 2012 yli 60 000 kappaletta ja liikennerikoksia yli 15 000 kappaletta vähemmän.

Myös omaisuusrikokset vähenivät, mutta petokset lisääntyivät. Moottoriajoneuvoihin kohdistuneiden rikosten määrä suorastaan romahti: vuonna 2012 poliisin tietoon tuli 6 900 käyttövarkautta, kun vuotta aiemmin määrä oli 9 500.

Myös pahoinpitelyt vähenivät, mutta henkirikosten yritykset lisääntyivät. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni kokonaisuudessaan vuonna 2012 noin 6 prosenttia.

Rasistisiksi luokiteltujen rikosten määrä jäi vuonna 2012 lähes 40 prosenttia vuotta 2011 pienemmäksi, kertoo poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Myös huumausainerikollisuus laski noin 8 prosenttia.

Talousrikollisuus kasvoi hiukan. Järjestäytyneeksi rikollisuudeksi luokiteltuja rikoskokonaisuuksia poliisille ilmoitettiin noin viisi prosenttia enemmän.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: poliisi, rikollisuus, rikokset, Mikko Paatero

Kommentit

Oma kommentti