Lääkehaitoista kärsii moni – niitä voisi ehkäistä tällä menetelmällä!

Vähintään kaksitoista prosenttia aikuisista kärsii lääkkeisiin liittyvistä haitoista, mutta niistä joka neljännes voitaisiin ennaltaehkäistä.

Näin todetaan tuoreessa väitöskirjassa Ruotsissa. Haitat voitaisiin poistaa lähes kokonaan lääkehoidon kokonaisarviointia käyttäen. Suomen Farmasialiiton mukaan tilanne on sama myös Suomessa.

Tutkimuksessa todetuista lääkehaitoista yleisimmät olivat haittavaikutukset ja riittämätön teho. Lääkehoidon kokonaisarviointi olisi kiistämättömästi tehokkain apu tähän, arvioi Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

-Lääkehaitat kuormittavat yhteiskuntaa ja terveydenhuoltoa merkittävästi ja siksi niitä tulee enenevässä määrin ennaltaehkäistä koko terveydenhuollossa, sanoo puolestaan Katja Hakkarainen Sahlgrenska akademista Göteborgin yliopistosta. Proviisori ja väitöskirjatutkija Hakkarainen kollegoineen kartoitti lääkehoitoihin liittyviä haittoja Ruotsissa.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyötyjä tutkineiden tutkimusten tunnusluvut ovat selkeät. Päivystyspoliklinikkakäyntejä voitaisiin kenties vähentää 36–47 prosentilla ja sairaalakäyntejä 16 prosentilla. Lääkkeisiin liittyviä sairaalakäyntejä voitaisiin vähentää peräti 80 prosentilla. Säästö ja hyödyt asiakkaalle ja yhteiskunnalle ovat merkittäviä, Kirsi Kvarnström lausuu.

Hänen mielestään farmasian asiantuntijoita tuleekin hyödyntää selkeästi enemmän lääkehoitojen arvioinnissa ja seurannassa.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: lääke, haitat

Kommentit

Oma kommentti