Poliisi ei tutki Helsingin lumenkaatojupakkaa

Poliisi on saanut useina eri vuosina tutkimuspyyntöjä Helsingin kaupungista lumiasioihin liittyen, niin nytkin. Poliisi on kuitenkin päättänyt tutkinnan, eikä epäile rikosta.

Kyse on ollut siitä syyllistyykö Helsingin kaupunki ympäristörikokseen. Kaupunki siirtää aurattua lunta mereen Hernesaaressa, ja ilmoitusten mukaan mereen päätyy lumen mukana esimerkiksi muovijätettä ja tupakantumppeja.

– Lumen kaataminen mereen ei ole ympäristönsuojelulain tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten perusteella sellaisenaan kiellettyä. Näin ollen poliisin esiselvityksessä on tarkasteltu sitä, ovatko yksittäiset lumikuormat Hernesaaressa sisältäneet yksilöityjä jätteitä, jotka olisi jätetty mereen ja siten aiheutettu epäsiisteyttä tai esimerkiksi maiseman rumentumista. Tällaisia yksilöityjä havaintoja lumikuorman sisältämistä jätteistä ei esiselvityksessä tullut ilmi, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila.

Helsingin kaupunki pyrkii poliisin tietojen mukaan ehkäisemään lumenkaadon aiheuttamaa roskaantumista eri tavoin. Roskien kerääntymistä yritetään estää puomeilla, ja alue ruopataan vuosittain.

 

Teksti: Hymyn toimitus
Avainsanat: Helsinki, lumi, poliisi, ympäristö

Kommentit

Oma kommentti