Poliisi varoittaa: Tämä ei ole suojatie!

Kesän säät ovat suosineet pyöräilijöitä, ja koulujen alkaessa myös pienempiä pyöräilijöitä on enemmän liikenteessä. Poliisi tahtoo muistuttaa liikennesäännöistä.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Polkupyörällä taas ei saa ajaa suojatiellä. Lapsille on hyvä opettaa, että pyörä pitää taluttaa suojatien yli. Tämä unohtuu usein aikuisiltakin.

Moni luulee, että pyörätien jatke on samalla myös suojatie. Pyörätien jatke on pyöräilijöille merkitty paikka tien ylittämistä varten. Se on merkitty pyörätietä osoittavin liikennemerkein ja osassa teitä myös tiemerkinnöin. Pyörätien jatke ei kuitenkaan ole suojatie, joten pyöräilijän on väistettävä muuta liikennettä. Kääntyvän autoilijan tai muun kuljettajan on kuitenkin väistettävä pyörätien jatkeella ajavaa pyöräilijää.

Autoilijan on väistettävä myös silloin, jos väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä. Kun kävelytie ja pyörätie on yhdistetty, kävelijä käyttää tietä ylittäessään suojatietä ja pyöräilijä pyörätien jatketta. Kun polkupyöräilijä nousee satulasta ja on taluttamassa pyöräänsä suojatien yli, hän on jalankulkija, ja ajoradalla liikkuvien on väistettävä suojatiellä kävelevää jalankulkijaa. Kiertoliittymästä poistuva ajoneuvon kuljettaja on kääntyvä kuljettaja, joten hänen on väistettävä pyörätien jatkeella ajavaa pyöräilijää.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: poliisi, pyöräilijä, suojatie

Kommentit

Oma kommentti