Suojelupoliisi halutaan pois Poliisihallituksen alaisuudesta – syy terrorismissa

Sisäministeriön esityksen mukaan suojelupoliisi siirrettäisiin Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Asia on paraikaa lausuntokierroksella.

Tarkoituksena on selkeyttää suojelupoliisin asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisessä turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden välisessä yhteistyössä. Ministeriön alaisuuteen siirtyminen vastaisi myös muiden Euroopan valtioiden nykymallia.

Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Asiantuntijoiden mukaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön väliset rajat ovat hämärtyneet. Ulkomailla toimivien terroristi- ja muiden väkivaltaisten ryhmien jäsenten ja kannattajien yhteydet Suomeen ovat lisääntyneet. Merkittävää on ollut myös toimintaympäristön tietoteknistyminen. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä. Viimeaikaiset kansainväliset terroristien aiheuttamat konfliktit ovat korostaneet suojelupoliisin roolia tiedon tuottajana turvallisuusviranomaisille ja valtion johdolle.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: poliisihallitus, sisäministeriö, suojelupoliisi

Kommentit

Oma kommentti