Tutkimus: Nuorehkot naiset hummaavat rahansa ja elävät kädestä suuhun

Säästöpankin tuoreen Näin Suomi Säästää -barometrin mukaan eri-ikäiset naiset ja miehet ovat erilaisia myös säästäjinä ja sijoittajina. Barometriin vastasi noin 1500 yli 15-vuotiasta suomalaista.

Optimistisimpia oman taloutensa suhteen ovat alle 25-vuotiaat naiset ja 25-35-vuotiaat miehet, joista liki puolet uskoo taloutensa paranevan. Pessimistisimmin taloutensa kehitykseen suhtautuvat yli 60-vuotiaat, joista vain joka kymmenes uskoo taloutensa paranevan jatkossa.

Mitä iäkkäämpi ihminen, sitä pidemmälle hän näytti suunnittelevan talouttaan. Lisäksi miehet suunnittelevat talouttaan pidemmälle kuin naiset kaikissa ikäryhmissä.

Lyhytnäköisimpiä taloutensa suunnittelussa olivat nuoret naiset, mutta ihan päivä kerrallaan hekään eivät sentään elä. Talousasiat eivät kiinnosta tutkimuksen mukaan naisia yhtä usein kuin saman ikäluokan miehiä. Poikkeuksena olivat yli 50-vuotiaat naiset, joiden joukkio kiilasi talousasioiden tuntemuksessa ja kiinnostuksessa yllättäen miespuolisten ikätovereidensa ohi.

Kaksi kolmasosaa vastaajista säästää kuukausittain. Parhaiten penniä venyttävät yli 60-vuotiaat. Eniten kädestä suuhun elävät 25-35-vuotiaat naiset, joista yli puolet kertoi kuluttavansa lähes kaiken rahan minkä saa.

Naiset säästävät kuukausittain pienempiä kertasummia kuin miehet. Kun naisilla yleisin säästösumma on korkeintaan 50 €/kk, miehillä se on 100-200€/kk. Myös ikä vaikuttaa kuukausisäästön määrään. Siinä missä yli 60-vuotiaista miehistä 16 % ilmoittaa laittavansa kuukaudessa yli 400 € säästöön, alle 25-vuotiaista miesvastaajista tähän summaan ei pääse kukaan.

Suurimmiksi esteiksi säästämisen aloittamiselle ja lisäämiselle vastaajat ilmoittivat pienet tulot ja suuret menot, oman työttömyyden sekä epävarman taloustilanteen.

Vajaa kolmannes (27%) kaikista vastaajista säästi rahaa ainoastaan pitämällä rahaa tavallisella käyttötilillä. Säästämis- ja sijoituskohteiden valinnassa tärkeimmät kriteerit olivat turvallisuus, tuotto, riskittömyys, rahaksi muuttamisen helppous ja vaivattomuus.

Teksti:Hymy.fi
Avainsanat: pankki, säästäminen, sijoittaminen, tutkiminen

Kommentit

Oma kommentti